Ośrodek Terapii Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"

Terapie

MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
14 kwietnia 2020
Zaburzenia rozwojowe to trudności, na jakie napotyka dziecko w poszczególnych sferach funkcjonowania. Ważne jest wczesne wykrycie wszelkich niedoborów rozwojowych oraz
16 kwietnia 2020
U dzieci można zaobserwować tak zwane „zachowania niepożądane”. Są to zachowania, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla osoby angażującej się,
16 kwietnia 2020
Trening AMITY ART®, w odróżnieniu od tradycyjnego Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), rozwija umiejętności adaptacyjne dzieci w sposób bardziej wszechstronny, oddziałując
16 kwietnia 2020
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Są to zajęcia przeznaczone dla grup liczących od 2 do 6
16 kwietnia 2020
Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju
16 kwietnia 2020
Jest to złożony proces zachodzący w układzie nerwowym każdego człowieka. Polega on na prawidłowym odbiorze bodźców ze środowiska zewnętrznego i
16 kwietnia 2020
Fizjoterapia pediatryczna jest specjalizacją zajmującą się usprawnianiem dzieci. Najczęściej są to małe dzieci, u których można zauważyć nieprawidłowości rozwojowe. Diagnozę
16 kwietnia 2020
Podstawowym celem interwencji behawioralnej jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby umiejętności, które pozwolą mu uzyskać niezależność w środowisku domowym,
17 kwietnia 2020
Terapia logopedyczna dedykowana jest dzieciom, u których obserwuje się problemy w rozwoju komunikacji i mowy. Logopeda pomaga odnaleźć przyczynę tych

created by Słoneccy.pl