Zaburzenia rozwojowe to trudności, na jakie napotyka dziecko w poszczególnych sferach funkcjonowania. Ważne jest wczesne wykrycie wszelkich niedoborów rozwojowych oraz
U dzieci można zaobserwować tak zwane „zachowania niepożądane”. Są to zachowania, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla osoby angażującej się,
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Są to zajęcia przeznaczone dla grup liczących od 2 do 6
Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju
Jest to złożony proces zachodzący w układzie nerwowym każdego człowieka. Polega on na prawidłowym odbiorze bodźców ze środowiska zewnętrznego i
Fizjoterapia pediatryczna jest specjalizacją zajmującą się usprawnianiem dzieci. Najczęściej są to małe dzieci, u których można zauważyć nieprawidłowości rozwojowe. Diagnozę
Podstawowym celem interwencji behawioralnej jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby umiejętności, które pozwolą mu uzyskać niezależność w środowisku domowym,
Terapia logopedyczna dedykowana jest dzieciom, u których obserwuje się problemy w rozwoju komunikacji i mowy. Logopeda pomaga odnaleźć przyczynę tych
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Terapie

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"

created by Słoneccy.pl