<< Terapie

16 kwietnia 2020

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Są to zajęcia przeznaczone dla grup liczących od 2 do 6 osób. Uczestnicy podzieleni są ze względu na wiek i poziom funkcjonowania.  Wiek i poziom zaawansowania grupy decyduje o formie realizowanych zajęć. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój umiejętności społecznych, który jest podstawą oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera oraz dla dzieci w normie rozwojowej z zaburzeniami zachowania. Specyficzne zaburzenia, dotyczące relacji społecznych i interpersonalnej komunikacji, stanowią zasadniczy element definicji autyzmu, chociaż funkcjonowanie osób autystycznych w tym zakresie jest ogromnie zróżnicowane.

 

Praca nad usprawnieniem dzieci i osób z autyzmem w zakresie kompetencji społecznych obejmuje:

 

  • rozwijanie umiejętności zabawy

 

  • terapię relacji

 

  • trening komunikacji społecznej

 

  • uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych

 

  • rozwijanie rozumienia ludzi, siebie i sytuacji społecznych oraz norm, wzorów i oczekiwań interpersonalnych i kulturowych

 

  • rewalidację w zakresie inteligencji emocjonalnej, empatii, dostrajania się emocjonalnego do innych

 

  • trening umiejętności związanych z coraz bardziej samodzielnym funkcjonowaniem w pozadomowych sytuacjach społecznych, m.in. w szkole, na ulicy, w sklepie, u lekarza, na poczcie, w miejscach rekreacji

 

Program może być realizowany za pomocą różnych metod i technik, łączonych ze sobą tak, aby jak najskuteczniej i przy jak najmniejszych kosztach emocjonalnych dziecka osiągnąć zamierzone cele.

MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Trening Umiejętności Społecznych

created by Słoneccy.pl