created by Słoneccy.pl

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Polityka Prywatności
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Projekt

 

Małgorzata Wronowska Gniady, prowadząca Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Mały Człowiek uzyskała dofinansowanie na realizację projektu:

 

„Wielki Mały Człowiek. Wsparcie dzieci i nauczycieli Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Mały Człowiek".

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

 

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami - uczniów Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Mały Człowiek", doskonalenie kwalifikacji nauczycieli oraz dostosowanie przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach projektu realizowane będą:

 

zajęcia indywidualne oraz grupowe dla uczniów,

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli,

dostosowanie pracowni przedszkolnych poprzez zakup doposażenia.

 

Oznacza to, że od listopada 2021r. rozpoczynamy dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Dla przedszkolaków będą to dodatkowo:

👉 logorytmika

👉 muzykoterapia

👉 sensoplastyka

👉 alpakoterapia

👉 dogoterapia

👉 w naszym przedszkolu pojawi się nowa sala - DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

 

Dla naszej kadry terapeutów, przewidziane są liczne szkolenia i kursy, które pozwolą rozszerzyć terapię dzieci o nową wiedzę, metody i elementy. Planowane szkolenia to m. in.

👉 dwa poziomy wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC (PECS),

👉 Guguhopla do zabawy i mówienia,

👉 Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,

👉 Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych,

👉 metoda werbotonalna

👉 arteterapia.

 

Oczywiście, dofinansowanie przewiduje zakup nowych pomocy terapeutycznych, sprzętów do ćwiczeń, z których codziennie będą korzystać nasi podopieczni.

 

💙 To wszystko już niebawem w Małym Człowieku 💙

 

Wartość projektu:  436 854,45zł

Wysokość dofinansowania: 348 558,45zł

Termin realizacji projektu:  1.08.2021 r. - 31.12.2022 r.