<< Terapie

16 kwietnia 2020

TERAPIA ZACHOWAŃ TRUDNYCH (ZT)

U dzieci można zaobserwować tak zwane „zachowania niepożądane”. Są to zachowania, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla osoby angażującej się, jak i osób z otoczenia. W zakres tych zachowań wchodzą zachowania agresywne (fizyczne, werbalne) ukierunkowane na inne osoby i autoagresywne, autostymulacja i zachowania stereotypowe oraz zachowania uciążliwe (napady złości manifestujące się krzykiem, piskiem, wyzwiskami, niszczeniem przedmiotów). Zachowania te mają zazwyczaj stały, powtarzalny wzorzec.

 

Zajęcia mają charakter indywidualnej terapii. Skierowane są do dzieci z ASD oraz neurotypowych. Zachowanie może mieć kilka funkcji. Żeby je określić, dokonuje się analizy funkcjonalnej. Warto rozpocząć terapię jak najwcześniej, ponieważ jeżeli ZT dziecka w wieku przedszkolnym manifestują się agresją nakierowaną na innych lub siebie, w dorosłym życiu trudniej będzie zmienić u niego takie zachowania.

 

MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Terapia Zachowań Trudnych

created by Słoneccy.pl