Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek" dla dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 roku do 7 lat.

 

Ideą naszego przedszkola jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci z autyzmem oraz ze sprzężonymi z nim zaburzeniami, z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych: indywidualnych oraz grupowych, a przede wszystkim stymulowanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych, umiejętności zabawy oraz samodzielności.

 

Przedszkole oferuje profesjonalną i kompleksową terapię opartą na Stosowanej Analizie Zachowania.

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do przejścia do przedszkola integracyjnego lub masowego.

Przedszkole

MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"

W ramach kompleksowej terapii w przedszkolu, zapewniamy:

 

 • Zajęcia od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie

 

 • Grupy do 5 dzieci – każdą grupą zajmują się pedagodzy specjalni/psycholodzy

 

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu - psycholog, pedagog  specjalny, logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta behawioralny

 

 • Realizację podstawy programowej MEN dostosowanej do możliwości dzieci

 

 • Bardzo dobrze wyposażone sale terapeutyczne – odpowiednie warunki do nauki i zabawy, właściwie dobrane pomoce dydaktyczne oraz sprzęty specjalistyczne wspierające rozwój dziecka

 

 • Sala Doświadczania Świata – do dyspozycji podczas wszystkich zajęć terapeutycznych

 

 • Przyjazne miejsce z ogródkiem i placem zabaw

 

 • Konsultacje dla Rodziców, aby włączyć ich w proces terapeutyczny

 

 • Warsztaty dla Rodziców z dziećmi

 

 • Dodatkowo, poza zajęciami przedszkolnymi możliwość realizacji NIEODPŁATNYCH zajęć w ramach Opinii o Wczesnym  Wspomaganiu Rozwoju (WWR)

 

 • Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu

 

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli i przeżyć

 

 • Wspomaganie dzieci w ich indywidualnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, a także tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i fantazji – zajęcia tematyczne w przedszkolu oraz wycieczki edukacyjne i uspołeczniające

 

 

Terapia Indywidualna

 

TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ:

 

 • Zajęcia prowadzone metodą 1:1 – jeden terapeuta, jedno dziecko

 

 • Terapię behawioralną

 

 • Rozwojową terapię psychologiczną i pedagogiczną

 

 • Terapię logopedyczną/neurologopedyczną

 

 • Terapię Integracji Sensorycznej

 

 • Fizjoterapię – indywidualnie dostosowaną do potrzeb dziecka

 

 • Systemy komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)

 

 • Terapia ręki

 

 • Trening samodzielności (np. samoobsługa w zakresie czynności higieny osobistej, ubierania się)

 

 • Trening jedzenia

 

 • Trening czystości – odpieluchowanie

 

 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowany przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedę/neurologopedę, mający na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy oraz dodatkowo indywidualny program rozwojowy, obejmujący wszystkie sfery (m.in. motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze)

 

 • Ewaluacja postępów

 

 

Terapia Grupowa

 

TERAPIĘ GRUPOWĄ

 

 • 4-5-osobowe grupy

 

 • Program rozwoju umiejętności społecznych

 

 • Zajęcia prowadzone za pomocą:

 

•   Treningu Umiejętności Społecznych,

•   Porannego Kręgu,

•   Programu aktywności i świadomości własnego ciała M. i CH. Knillów,

•   Warsztatów i wycieczek edukacyjnych.

 

 

 

Podczas naszych zajęć staramy się jak najbardziej aktywizować dzieci:

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"  Budujemy karetki i łodzie w 3D

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"   Sadzimy kwiaty

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"   Pieczemy ciasteczka

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"   Robimy sałatki

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"   Dajemy się zamknąć w bańkach mydlanych

 

 

Dodatkowo zapraszamy do nas przedstawicieli różnych zawodów i różne zwierzęta, a także jeździmy na lotnisko, do straży pożarnej, do nadleśnictwa.

 

 

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"

 

Informacje dodatkowe:

 

 • Czesne wynosi 1000 zł

 

 • Przy zapisie dziecka obowiązuje jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowego w wysokości 500 zł

 

 • Wymagane jest posiadanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 • Punkt przedszkolny "Mały Człowiek" nie zapewnia dzieciom posiłków

 

 • Punkt przedszkolny czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00

 

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 600 220 272
oraz e-mail: biuro@osrodekmalyczlowiek.pl

created by Słoneccy.pl