W ramach kompleksowej terapii w przedszkolu, zapewniamy:

 

 • Zajęcia od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie

 

 • Grupy do 5 dzieci – każdą grupą zajmują się pedagodzy specjalni/psycholodzy

 

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu - psycholog, pedagog  specjalny, logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta behawioralny

 

 • Realizację podstawy programowej MEN dostosowanej do możliwości dzieci

 

 • Bardzo dobrze wyposażone sale terapeutyczne – odpowiednie warunki do nauki i zabawy, właściwie dobrane pomoce        dydaktyczne oraz sprzęty specjalistyczne wspierające rozwój dziecka

 

 • Przyjazne miejsce z ogródkiem i placem zabaw

 

 • Konsultacje dla Rodziców, aby włączyć ich w proces terapeutyczny

 

 • Warsztaty dla Rodziców z dziećmi

 

 • Dodatkowo, poza zajęciami przedszkolnymi możliwość realizacji NIEODPŁATNYCH zajęć w ramach Opinii o Wczesnym  Wspomaganiu Rozwoju (WWR)

 

 • Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu

 

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli i przeżyć

 

 • Wspomaganie dzieci w ich indywidualnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, a także tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i fantazji – zajęcia tematyczne w przedszkolu oraz wycieczki edukacyjne i uspołeczniające

 

 

Terapia Indywidualna

 

TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ:

 

 • Zajęcia prowadzone metodą 1:1 – jeden terapeuta, jedno dziecko

 

 • Terapię behawioralną

 

 • Rozwojową terapię psychologiczną i pedagogiczną

 

 • Terapię logopedyczną/neurologopedyczną

 

 • Terapię Integracji Sensorycznej

 

 • Fizjoterapię – indywidualnie dostosowaną do potrzeb dziecka

 

 • Systemy komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)

 

 • Terapia ręki

 

 • Hipoterapię

 

 • Trening samodzielności (np. samoobsługa w zakresie czynności higieny osobistej, ubierania się)

 

 • Trening jedzenia

 

 • Trening czystości – odpieluchowanie

 

 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowany przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedę/neurologopedę, mający na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy oraz dodatkowo indywidualny program rozwojowy, obejmujący wszystkie sfery (m.in. motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze)

 

 • Ewaluacja postępów

 

 

Terapia Grupowa

 

TERAPIĘ GRUPOWĄ

 

 • 4-5-osobowe grupy

 

 • Program rozwoju umiejętności społecznych

 

 • Zajęcia prowadzone za pomocą:

 

•   Treningu Umiejętności Społecznych,

•   Metody Dobrego Startu, Terapii Psychomotorycznej,

•   Metody Werbotonalnej,

•   Porannego Kręgu,

•   Programu aktywności i świadomości własnego ciała M. i CH. Knillów,

•   Warsztatów i wycieczek edukacyjnych

 

 

 

Podczas naszych zajęć staramy się jak najbardziej aktywizować dzieci:

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"  Budujemy karetki i łodzie w 3D

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"   Odwiedzamy farmy

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"   Sadzimy kwiaty

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"   Jeździmy na lotnisko, do straży pożarnej, do nadleśnictwa

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"   Pieczemy ciasteczka

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"   Robimy sałatki

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"   Dajemy się zamknąć w bańkach mydlanych

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"   Dodatkowo zapraszamy do nas przedstawicieli różnych zawodów i różne zwierzęta

 

 

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"

 

Informacje dodatkowe:

 

 • Czesne wynosi 800 zł

 

 • Przy zapisie dziecka obowiązuje jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowego w wysokości 400 zł

 

 • Wymagane jest posiadanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 • Punkt przedszkolny "Mały Człowiek" nie zapewnia dzieciom posiłków

 

 • Punkt przedszkolny czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00

 

 • Istnieje możliwość korzystania ze świetlicy w godzinach 13:00-15:00 (koszt godziny pobytu wynosi 10 zł)

 

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 600 220 272
oraz e-mail: biuro@osrodekmalyczlowiek.pl

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Przedszkole

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek" dla dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 roku do 7 lat.

 

Ideą naszego przedszkola jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci z autyzmem oraz ze sprzężonymi z nim zaburzeniami, z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych: indywidualnych oraz grupowych, a przede wszystkim stymulowanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych, umiejętności zabawy oraz samodzielności.

 

Przedszkole oferuje profesjonalną i kompleksową terapię opartą na Stosowanej Analizie Zachowania.

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do przejścia do przedszkola integracyjnego lub masowego.

created by Słoneccy.pl