<< Terapie

16 kwietnia 2020

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia pediatryczna jest specjalizacją zajmującą się usprawnianiem dzieci. Najczęściej są to małe dzieci, u których można zauważyć nieprawidłowości rozwojowe. Diagnozę taką można już postawić w okresie niemowlęcym, obserwując np. asymetrię ciała, problem z przekręcaniem główki bądź przyjmowaniem pozycji na brzuchu. Tego typu deficytów jest dużo. Najważniejsze jest szybkie podjęcie działania i rozpoczęcie terapii. Podobnie sytuacja wygląda u starszych dzieci, ale już z innymi trudnościami rozwojowymi. Prowadzimy także terapię dzieci w wieku przedszkolnym, które zmagają się m. in. z wadami postawy, porażeniem wczesnodziecięcym, kontuzjami, wadami genetycznymi, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, obniżonym napięciem mięśniowym lub wadami neurologicznymi.

 

W usprawnianiu naszych podopiecznych wykorzystujemy różnorodne metody dostosowane do indywidualnych potrzeb, m.in.

 

  • metoda zakresu SI

 

  • PNF

 

  • Elementy NDT Bobath

 

  • Elementy metody Vojty

 

  • Elementy osteopatii

 

  • Kinesiology taping

 

  • Terapia Ręki

 

  • Masaż

 

Wspólnie z rodzicami ustalamy plan działania i realizujemy go również w warunkach domowych, zgodnie ze wskazówkami terapeuty.

MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Fizjoterapia

created by Słoneccy.pl