<< Terapie

14 kwietnia 2020

TERAPIA ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH

Zaburzenia rozwojowe to trudności, na jakie napotyka dziecko w poszczególnych sferach funkcjonowania. Ważne jest wczesne wykrycie wszelkich niedoborów rozwojowych oraz zapewnienie odpowiedniej pomocy zmierzającej do wyrównania i korygowania tych zaburzeń. Terapia skierowana jest na udzielenie pomocy dziecku, wsparcie go w trudnościach. Istotna jest potrzeba stałego wspierania rozwoju psychomotorycznego oraz realizowanie przez zespół specjalistów programu terapii uzależnionego od potrzeb zdrowotnych i rozwojowych dziecka.

 

Zajęcia mają charakter indywidualnej terapii. Skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju (CZR), opóźnionym rozwojem mowy (ORM) oraz afazją rozwojową. Realizowane są w formie zabawy i dobrane do spersonalizowanych wymogów dziecka.

MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Terapia Zaburzeń rozwojowych

created by Słoneccy.pl