<< Terapie

16 kwietnia 2020

TERAPIA OPARTA NA PROCEDURACH STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS - ABA)

Podstawowym celem interwencji behawioralnej jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby umiejętności, które pozwolą mu uzyskać niezależność w środowisku domowym, przedszkolnym i szkolnym. Drogą do tego celu jest systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych, adaptacyjnych oraz redukowanie zachowań niepożądanych, spowalniających uczenie się.

 

Czynniki wpływające na efektywność metody:

 

TERAPIA OPARTA NA PROCEDURACH STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS - ABA)   Indywidualne opracowanie celów metod terapeutycznych

 

TERAPIA OPARTA NA PROCEDURACH STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS - ABA)   Ciągłość i kompleksowość oddziaływań (współpraca wszystkich środowisk)

 

TERAPIA OPARTA NA PROCEDURACH STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS - ABA)   Uczenie według programu opracowanego stosownie do potrzeb dzieci z autyzmem (m.in. koncentracja uwagi, naśladowanie, motoryka mała, motoryka duża, komunikacja: mowa czynna, mowa bierna, zabawa, umiejętności społeczne, umiejętności przedszkolne/szkolne,)

 

TERAPIA OPARTA NA PROCEDURACH STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS - ABA)   Dostosowanie pomocy dydaktycznych

 

TERAPIA OPARTA NA PROCEDURACH STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS - ABA)   Zapewnienie wyraźnej struktury otoczenia

 

TERAPIA OPARTA NA PROCEDURACH STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS - ABA)   Podejście funkcjonalne do zachowań trudnych

 

TERAPIA OPARTA NA PROCEDURACH STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS - ABA)   Planowane przygotowanie dziecka do uczenia się w przedszkolu i szkole

 

TERAPIA OPARTA NA PROCEDURACH STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS - ABA)   Nacisk na generalizację nabytych umiejętności

 

TERAPIA OPARTA NA PROCEDURACH STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS - ABA)   Włączenie rodziny dziecka z autyzmem do terapii

MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Terapia Oparta na Procedurach Stosowanej Analizy Zachowania (Applied Behavior Analysis - ABA)

created by Słoneccy.pl