Państwa prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami, które weszły w życie dnia 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, przekazujemy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz o aktywnych zgodach. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, jest:

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Mały Człowiek Małgorzata Wronowska-Gniady

ul. Waligóry 27, 03-019 Warszawa. NIP 524-254-37-41 REGON 146534197.

 

Rodzaj przetwarzanych danych:

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zajęć terapeutycznych. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji terapii, tj:

 

 • dane kontaktowe,
 • dane adresowe,
 • dane o stanie zdrowia dziecka,
 • dane o stanie zdrowia matki w okresie ciąży,
 • dane o funkcjonowaniu dziecka,
 • dane o dietach,
 • fotografie i filmy z udziałem dziecka,

 

Cel przetwarzania danych:

 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

 

 • w celu realizacji zajęć przedszkolnych,
 • w celu realizacji terapii,
 • w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
 • w celach marketingowych produktów i usług MAŁEGO CZŁOWIEKA, jeśli taką wolę Państwo wyrazili.

 

Wszystkie dotychczasowe zgody, które nam Państwo przekazali, są aktualne. Obowiązek podania danych osobowych oraz wycofanie zgody: Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wystarczy wysłać pismo na adres: ks@osrodekamalyczlowiek.pl lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane poniżej dane kontaktowe:

 

MAŁY CZŁOWIEK ul. Łasińska 7, 03-646 Warszawa z dopiskiem RODO.

 

Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania usług. W przypadku niepodania danych osobowych lub cofnięcia zgody usługa nie będzie zrealizowana. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Współdzielenie danych:

 

Dane Państwa dzieci możemy ujawnić jedynie odbiorcom w postaci firm z nami współpracujących oraz wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz, tj. firmy ubezpieczeniowej, księgowej oraz do Urzędu Miasta w celu realizacji Orzeczenia o Kształceniu Specjalnym i Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do innych firm w celu realizacji ich działalności marketingowej oraz do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

Termin przechowywania danych:

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania usług. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego

na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

 

Wnoszenie skarg:

 

Obecnie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że ochrona Państwa danych była zawsze naszym priorytetem, a powyższe informacje wynikają wyłącznie z obowiązku dostosowania naszych zasad do nowego prawa.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu na adres ks@osrodekmalyczlowiek.pl

 

Z poważaniem

 

Małgorzata Wronowska-Gniady

Polityka Prywatności

MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Polityka Prywatności

created by Słoneccy.pl