created by Słoneccy.pl

Ośrodek Terapii Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku Filologia Polska o specjalności Logopedia na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Zdobyłam certyfikat upoważniający do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Model belgijski).

 

Swój warsztat pracy poszerzałam na licznych praktykach, stażu logopedycznym w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracując w fundacji, w centrum terapii i rozwoju, w przedszkolu integracyjnym, a także biorąc udział w konferencjach i szkoleniach:

 • Jąkanie od teorii do praktyki - Strefa Logopedy

 • Organizacja pracy logopedy w przedszkolu/szkole - Strefa Logopedy

 • Emisja głosu w Twoim gabinecie logopedycznym – webinarium Akademia Logopedy

 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu – webinarium OŚWIATA

 • Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym – webinarium Akademia Logopedy

 • Logorytmika na domowo – webinarium Piotr Tolsdorf

 • Trening jedzenia – Fundacja Pomoc Autyzm

 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym – Fundacja SAVANT

 • Plastrowanie dynamiczne Kinesiology Taping™ w logopedii, kurs podstawowy i rozszerzony – MedSchool

 • Konferencja Logopedyczna "Dziecko, rodzic i świat. Wyzwania terapeutyczne XXI wieku” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie

 • Konferencja Logopedyczna "Oblicza logopedii” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie

 • ABC treningu jedzenia u dzieci o zaburzonym rozwoju – SWPS

 • V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera” – FORUM Media Polska, FORUM LOGOPEDY

 • Dzieci mają głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – Fundacja WSPARCIE NA STARCIE

 • Opóźniony Rozwój mowy: prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne – warsztaty FORUM Media Polska

 • Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych do uruchomienia komunikacji werbalnej dziecka z opóźnionym rozwojem mowy – DOBRA KADRA

 • "KROK PO KROKU do samodzielności" program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem – Fundacja KROK PO KROKU

 • Konferencja Neurologopedyczna "Usprawnianie dzieci z zaburzeniami Centralnego Układu Nerwowego” – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

 • Certyfikowany kurs upoważniający do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Model belgijski) – Fundacja Rozwoju Psychomotoryki

 

W dotychczasowej praktyce pracowałam z dziećmi m. in. z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mówienia, afazją rozwojową, niedosłuchem, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, a także z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Jestem związana z „Małym Człowiekiem” od 2013 roku. Pracuję z dziećmi indywidualnie w ramach zajęć przedszkolnych, komercyjnych oraz zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Konsultuję rozwój umiejętności związanych z mową u niemowląt. Jestem współprowadzącą grupowych zajęć psychomotorycznych. Współpracuję z całym zespołem terapeutów, żeby terapia dzieci była spójna i jak najbardziej efektywna.

 

W wolnym czasie lubię słuchać muzyki, spacerować, czytać książki, oglądać filmy oraz gotować.

Marta Andrzejewska

Marta Andrzejewska

 

Logopeda,
Neurologopeda,
Terapeuta psychomotoryki