Ośrodek Terapii Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku Filologia Polska o specjalności Logopedia na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Zdobyłam certyfikat upoważniający do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Model belgijski).

 

Swój warsztat pracy poszerzałam na licznych praktykach, stażu logopedycznym w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracując w fundacji, w centrum terapii i rozwoju, w przedszkolu integracyjnym, a także biorąc udział w konferencjach i szkoleniach:

 • Plastrowanie dynamiczne Kinesiology Taping™ w logopedii, kurs podstawowy i rozszerzony

 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym

 • Trening jedzenia

 • Konferencja Neurologopedyczna "Usprawnianie dzieci z zaburzeniami Centralnego Układu Nerwowego".

 • "KROK PO KROKU do samodzielności" – program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem

 • Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych do uruchomienia komunikacji werbalnej dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

 • Warsztat "Opóźniony Rozwój mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne"

 • Szkolenie "Dzieci mają głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy"

 • V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera"

 • ABC treningu jedzenia u dzieci o zaburzonym rozwoju

 • Konferencja Logopedyczna "Oblicza logopedii"

 • Konferencja Logopedyczna "Dziecko, rodzic i świat. Wyzwania terapeutyczne XXI wieku"

 

W dotychczasowej praktyce pracowałam z dziećmi m. in. z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mówienia, afazją rozwojową, niedosłuchem, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, a także z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Jestem związana z „Małym Człowiekiem” od 2013 roku. Pracuję z dziećmi indywidualnie w ramach zajęć przedszkolnych, komercyjnych oraz zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Konsultuję rozwój umiejętności związanych z mową u niemowląt. Jestem współprowadzącą grupowych zajęć psychomotorycznych. Współpracuję z całym zespołem terapeutów, żeby terapia dzieci była spójna i jak najbardziej efektywna.

 

W wolnym czasie lubię słuchać muzyki, spacerować, czytać książki, oglądać filmy oraz gotować.

Marta Andrzejewska

Marta Andrzejewska

 

Logopeda,
Neurologopeda,
Terapeuta psychomotoryki

created by Słoneccy.pl