created by Słoneccy.pl

Ośrodek Terapii Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jestem absolwentką Psychologii, Studium Pedagogicznego, Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Warszawie oraz Wczesnej Interwencji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.


Posiadam umiejętności związane z pracą kliniczną z dziećmi nietypowo rozwijającymi się, w różnym wieku, od 0 do 18 roku życia, z autyzmem, CZR, zespołem Aspergera, ADHD, zespołem Downa, zespołami genetycznymi, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z dziećmi z trudnościami wychowawczymi.

Doświadczenie zawodowe jako psycholog i pedagog zdobywałam m.in. w Zespole Szkół Specjalnych, Centrum Wczesnej Interwencji, Fundacjach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, Domu Dziecka oraz w Rodzinnym Ośrodku Ochrony Zdrowia Psychicznego. Prowadziłam terapie indywidualne oraz grupowe, treningi umiejętności społecznych, przedszkolne zajęcia grupowe, byłam terapeutą-cieniem zarówno w przedszkolach jak i szkołach, byłam psychologiem w szkole specjalnej. Organizowałam terapię w środowiskach domowych dzieci, prowadziłam konsultacje dla rodziców.

 

Swój warsztat pracy poszerzałam na konferencjach i szkoleniach, m.in.:

 • Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera - szkolenie Puzzle Dopasowane szkolenia

 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) - szkolenie Neuroflow

 • Rodzeństwo bez rywalizacji w duchu Pozytywnej Dyscypliny - Pozytywna Dyscyplina

 • Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart SCOLARIS

 • Terapia ręki I i II st. TUTOR

 • Konferencja Autyzm Teraz

 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii SCOLARIS

 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej SENSUM MOBILE

 • Trener Kształtowania Umiejętności i Zastępowania Agresji Dziecka AMITY StART®

 • Praktyk Treningu Zastępowania Agresji AMITY ART®

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym Fundacja Pomoc Autyzm

 • Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- Konferencja naukowo-szkoleniowa APS

 • III Konferencja „Oswoić Autyzm” – Geneza i pomoc rodzinie z autyzmem

 • Baw się ze mną - wspomaganie mowy dziecka- Warsztaty APS

 • Troska, Akceptacja, Bezpieczeństwo, Uczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica- Konferencja APS

 • Dzieci maja głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- Szkolenie Fundacja Wsparcie na Starcie

 • Mamo, Tato, czy mam autyzm?- Konferencja

 • Małe dziecko z trudnościami w rozwoju- Szkolenie

 • Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym - Szkolenie

 • Intensywna interakcja - metoda rozwijania kompetencji społecznych, uwagi i komunikacji

 • Światowy Szczyt Autyzmu – Konferencja

 • Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów niemówiących i z trudnościami w porozumiewaniu się? cz. I

 • Piktogramy - szwedzki system komunikacji pozawerbalnej dla uczniów z niepełnosprawnościami, dla osób mających problemy w słownym porozumiewaniu się - Szkolenie WCIES

 • Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii - X Sympozjum Międzynarodowe PTPB

 • Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w otępieniu, Szkolne interwencje behawioralne oparte o zmianę bodźców

 • Ruch dla uczenia się (Move to learn) – Warsztaty

 • Klucz do uczenia się - Warsztaty

 • Model wczesnej interwencji - MODEL INSITE - Szkolenie

 • Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej Cz. I - Warsztaty

 • Pedagogika Planu Daltońskiego - Konferencja szkoleniowa

 • Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej - IX Sympozjum Międzynarodowe PTPB

 • VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R - Szkolenie

 • Zachowania werbalne, a teoria umysłu u dzieci ze spektrum autyzmu - Warsztaty

 • Praca asystenta-cienia z dziećmi z zaburzeniami zachowania na terenie szkoły - Warsztaty

 • Dzieci i młodzież w obliczu wypadków i zagrożeń - Konferencja

 • Mediacje rodzinne – Szkolenie


Prywatnie jestem mamą Mikołaja i Ady. Uwielbiam spędzać czas z rodziną, podróżować, poznawać kulturę innych regionów i krajów oraz rozwiązywać krzyżówki.

Małgorzata Wronowska-Gniady

Małgorzata

Wronowska -gniady

 

Psycholog,

Terapeuta behawioralny,

Pedagog specjalny,

Terapeuta wczesnej interwencji