Zespół

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"

Małgorzata

Wronowska -gniady

 

Psycholog,

Terapeuta behawioralny,

Pedagog specjalny,

Terapeuta wczesnej interwencji

Małgorzata Wronowska-Gniady

Jestem absolwentką Psychologii, Studium Pedagogicznego, Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Warszawie oraz Wczesnej Interwencji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Posiadam umiejętności związane z pracą kliniczną z dziećmi nietypowo rozwijającymi się, w różnym wieku, od 0 do 18 roku życia, z autyzmem, CZR, zespołem Aspergera, ADHD, zespołem Downa, zespołami genetycznymi, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z dziećmi z trudnościami wychowawczymi.

 

Doświadczenie zawodowe jako psycholog i pedagog zdobywałam m.in. w Zespole Szkół Specjalnych, Centrum Wczesnej Interwencji, Fundacjach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, Domu Dziecka oraz w Rodzinnym Ośrodku Ochrony Zdrowia Psychicznego. Prowadziłam terapie indywidualne oraz grupowe, treningi umiejętności społecznych, przedszkolne zajęcia grupowe, byłam terapeutą-cieniem zarówno w przedszkolach jak i szkołach, byłam psychologiem w szkole specjalnej. Organizowałam terapię w środowiskach domowych dzieci, prowadziłam konsultacje dla rodziców.

 

Swój warsztat pracy poszerzałam na konferencjach i szkoleniach, m.in.:

 

 • Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) - szkolenie Neuroflow
 • Rodzeństwo bez rywalizacji w duchu Pozytywnej Dyscypliny
 • Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart SCOLARIS
 • Terapia ręki I i II st.
 • Konferencja Autyzm Teraz
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii SCOLARIS
 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
 • Trener Kształtowania Umiejętności i Zastępowania Agresji Dziecka AMITY StART®
 • Praktyk Treningu Zastępowania Agresji AMITY ART®
 • Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Konferencja „Oswoić Autyzm” – Geneza i pomoc rodzinie z autyzmem
 • Baw się ze mną - wspomaganie mowy dziecka
 • Troska, Akceptacja, Bezpieczeństwo, Uczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica
 • Dzieci maja głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Małe dziecko z trudnościami w rozwoju
 • Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym
 • Intensywna interakcja - metoda rozwijania kompetencji społecznych, uwagi i komunikacji
 • Światowy Szczyt Autyzmu
 • Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów niemówiących i z trudnościami w porozumiewaniu się? cz. I
 • Piktogramy - szwedzki system komunikacji pozawerbalnej dla uczniów z niepełnosprawnościami, dla osób mających problemy w słownym porozumiewaniu się
 • Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w otępieniu, Szkolne interwencje behawioralne oparte o zmianę bodźców
 • Ruch dla uczenia się (Move to learn)
 • Klucz do uczenia się
 • Model wczesnej interwencji - MODEL INSITE
 • Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej Cz. I
 • Międzynarodowe Sympozja naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R, PEP 3 PL
 • Zachowania werbalne, a teoria umysłu u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Praca asystenta-cienia z dziećmi z zaburzeniami zachowania na terenie szkoły
 • Mediacje rodzinne

 

Prywatnie jestem mamą Mikołaja i Ady. Uwielbiam spędzać czas z rodziną, podróżować, poznawać kulturę innych regionów i krajów oraz rozwiązywać krzyżówki.

MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

created by Słoneccy.pl