created by Słoneccy.pl

Ośrodek Terapii Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jestem absolwentką psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie o specjalizacji psychologia kliniczna oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w ATENEUM- Szkole Wyższej w Gdańsku.

 

Swoje doświadczenie zdobywałam m in. w Ośrodku Leczenia Specjalistycznego Szpitalu Nowowiejskim, Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu Bielanach, Stowarzyszeniu MONAR- Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie, Spektrum - Kompleksowej Terapii Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci w Grodzisku Mazowieckim. Byłam również recenzentem nowości wydawniczych traktujących o spektrum autyzmu dla „Poradnika Autystycznego”.

 

Ukończyłam liczne kursy i szkolenia w dziedzinie autyzmu, m.in.:

  • Szkolenie Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania czyli terapia behawioralna w praktyce,

  • Dziecko z zaburzeniami rozwoju w grupie rówieśniczej,

  • Od dźwięku do języka,

  • VB- Mapp- Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii,

  • Terapia ręki ucznia z dysfunkcją motoryczną,

  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,

  • Podstawy logopedii dla pedagoga specjalnego.

 

Specjalizuję się w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zwłaszcza w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem (zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe). Posiadam również wszystkie niezbędne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi na terenie szkoły lub przedszkola. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

 

Prywatnie jestem miłośniczką teatru, biegania i podróży. W życiu kieruje się dewizą: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." (św. Augustyn).

Paulina Szmit

Paulina Szmit

 

Psycholog, pedagog