created by Słoneccy.pl

Ośrodek Terapii Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jestem absolwentką magisterskich studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, oprócz uprawnień logopedycznych posiadam również tytuł mgr filologii polskiej oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

Doświadczenie zawodowe jako logopeda zdobyłam pracując w Centrum Medycznym, niepublicznym przedszkolu, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Poradni Rehabilitacji Neurologicznej, szkole podstawowej, współpracując z prywatnymi placówkami zajmującymi się opieką nad dziećmi oraz biorąc udział w projekcie Unijnym. Odbyłam również praktyki logopedyczne w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Instytucie Matki i Dziecka, Instytucie Głuchoniemych, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Słabo Słyszących, Centralnym Szpitalu Klinicznym, prywatnych gabinetach logopedycznych oraz przedszkolach.

 

Z dziećmi pracuję od 2009 roku. Podczas swojej praktyki logopedycznej prowadziłam terapie dzieci m.in. z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją dziecięcą, jąkaniem, zespołem Aspergera, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem FAS, zespołem Downa.

 

Stale podnoszę swoje kwalifikacje studiując publikacje logopedyczne oraz korzystając z innych form doskonalenia zawodowego. Brałam udział m.in. w następujących szkoleniach i webinariach:

 

 • „Masaż logopedyczny sfery orofacjalnej. Masaż logopedyczny wzmacniająco-usprawniający oraz rozluźniająco-usprawniający dotyczący sfery orofacjalnej”;
 • Certyfikowany kurs „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – diagnoza – terapia – masaż I i II stopnia”;
 • „Kontakt wzrokowy w autyzmie”;
 • „Wspomaganie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”;
 • „Wskaźnik zakresu ruchu języka na podstawie publikacji Journal of Oral Rehabilitation”;
 • „Ryzyko zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci”;
 • „Mutyzm wybiórczy oraz technika sliding-in”;
 • „ Budujemy książkę AAC – walizka ze słowami”;
 • „Konstruowanie programu wychowawczego i profilaktyki”;
 • „Wybrane aspekty procesu wspomagania rozwoju małych dzieci”;
 • „Funkcje poznawcze – jak wzmacniać pamięć, uwagę i koncentrację?”
 • „Co badania obrazowania mózgu mówią nam dziś o zaburzeniach neurorozwojowych?”

 

Prywatnie jestem mamą Szymka i Dominiki, miłośniczką kotów, gór i muzyki. W wolnym czasie najchętniej jeżdżę na rolkach i wyruszam z rodziną na bliższe i dalsze wycieczki.

Ania Bylinka

Anna Bylinka

 

Logopeda