<< Terapie

16 kwietnia 2020

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI – AMITY ART®

Trening AMITY ART®, w odróżnieniu od tradycyjnego Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), rozwija umiejętności adaptacyjne dzieci w sposób bardziej wszechstronny, oddziałując nie tylko na zachowanie, ale również na emocje i czynności poznawcze. Polega na ćwiczeniu umiejętności społecznych w realnych sytuacjach, zaczerpniętych z własnego doświadczenia, z którymi dzieci sobie nie poradziły. Pożądane sposoby zachowania mogą stanowić alternatywę dla zachowań niegrzecznych, agresywnych lub wycofywania się.

 

Zajęcia prowadzone metodą AMITY ART® polegają na dwóch, współgrających, bardzo ważnych elementach:

 

  • prowadzeniu zajęć w max. 6-osobowych grupach, w których uczestnicy dopasowywani są przede wszystkim z uwagi na występujące trudności tak, by każdy z nich czerpał z zajęć jak najwięcej, korygując postawy i zachowania utrudniające funkcjonowanie w grupie przedszkolnej, szkolnej oraz w rodzinie

 

  • współpracy z rodzicami i nauczycielami – wykonywaniu ćwiczeń domowych według kart zadań

 

Możliwe jest także realizowanie zajęć w formie indywidualnej w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka.

MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Trening Zastępowania Agresji – AMITY ART®

created by Słoneccy.pl