created by Słoneccy.pl

Ośrodek Terapii Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Doświadczenie zawodowe przydatne w pracy z dziećmi zdobywałam na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie, gdzie pracowałam z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego. Dodatkowo odbyłam wolontariat na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz byłam współprowadzącą grupy samopomocowej Fundacji eFkropka jednocześnie pracując w dziale administracji Poradni Psychoterapeutycznej Fortis Mentis.

W Małym Człowieku współprowadzę najmłodszą grupę Kaczuszek. Praca ta daje mi mnóstwo satysfakcji oraz motywacji do ciągłego rozwoju. Zamierzam poszerzać swoją wiedzę w kierunku terapii behawioralnej ukierunkowanej na wybiórczość pokarmowa oraz zachowania trudne i emocje z tym współwystępujące.

W wolnym czasie lubię aktywnie spędzać czas, m.in. rekreacyjnie biegając i spacerując podziwiając uroki Warszawy. Uwielbiam gotować i czytać literaturę kryminalną i psychologiczną.

Natasza Wawrzyczek

Natasza Wawrzyczek

 

Psycholog