created by Słoneccy.pl

Ośrodek Terapii Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie w klinice psychiatrii dzieci i młodzieży oraz w przedszkolu integracyjnym na stanowisku nauczyciela wspomagającego z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

 

Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy neuropsychologicznej. Uzyskałam dwustopniową certyfikację w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz ukończyłam Wczesną Interwencję – pomoc dziecku i rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

Jestem związana z „Małym Człowiekiem” od 2015 roku. Prowadzę terapię indywidualną z Integracji Sensorycznej.

 

Prywatnie jestem wielbicielką zielonych koktajli i joggingu o bardzo niestandardowych porach dnia i nocy.

 

Aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim 😊

Milena Nawała

Milena Nawała

 

Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI),
Psycholog