Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jestem absolwentką Psychologii o specjalności klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoją wiedzę poszerzam, studiując Pedagogikę specjalną o specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka także na tej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich i wolontariatów m.in. w Centrum Zdrowia Dziecka, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, żłobkach i przedszkolach.

 

Swoje doświadczenie zawodowe uzupełniam, biorąc udział w kursach:

 

  • Wspieranie rozwoju psychoruchowego małego dziecka z elementami terapii ręki- Szkolenie Fundacja INSPIRATOR

  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu -Szkolenie FUNDACJA POMOC AUTYZM

  • Żeby dziecku chciało się uczyć, Taaak jak mu się nie chce...Łuk uczenia wg Roberta Schramma - Webinar Fundacja Scholar

  • Klarowny PECS" - Webinar

  • Praca z rodziną na odległość. Narzędzia ułatwiające pracę" - Webinar prowadzony przez fundację Scholar

  • Wsparcie dzieci w trakcie kwarantanny - Webinar FUNDACJA POMOC AUTYZM

  • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) u dziecka ze spektrum autyzmu

  • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”

  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej

 

W Ośrodku „Mały Człowiek” współprowadzę jedną z grup przedszkolnych. Oprócz tego prowadzę zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Prywatnie jestem miłośniczką dobrych seriali i książek oraz wielbicielką domowych czworonogów.

Martyna Kasprzycka

Martyna kasprzycka

 

Psycholog

created by Słoneccy.pl