created by Słoneccy.pl

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz trzyletnie studia licencjackie z pedagogiki specjalnej o specjalności wczesne wspomagane rozwoju na tej samej uczelni.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich i wolontariatów m.in. w Centrum Zdrowia Dziecka, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, żłobkach i przedszkolach.

 

Swoje doświadczenie zawodowe uzupełniam, biorąc udział w kursach:

 

  • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu

  • Wspieranie rozwoju psychoruchowego małego dziecka z elementami terapii ręki- Szkolenie Fundacja INSPIRATOR

  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu -Szkolenie FUNDACJA POMOC AUTYZM

  • Żeby dziecku chciało się uczyć, Taaak jak mu się nie chce...Łuk uczenia wg Roberta Schramma - Webinar Fundacja Scholar

  • Klarowny PECS - Webinar

  • Praca z rodziną na odległość. Narzędzia ułatwiające pracę - Webinar prowadzony przez fundację Scholar

  • Wsparcie dzieci w trakcie kwarantanny - Webinar FUNDACJA POMOC AUTYZM

  • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) u dziecka ze spektrum autyzmu

  • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1

  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej

 

W Małym Człowieku współprowadzę jedną z grup przedszkolnych. Oprócz tego prowadzę zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Prywatnie jestem miłośniczką dobrych seriali i książek oraz wielbicielką domowych czworonogów.

Martyna Kasprzycka

Martyna kasprzycka

 

Psycholog, Pedagog specjalny