created by Słoneccy.pl

Ośrodek Terapii Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Ukończyłam studia z zakresu Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Pedagogiki Specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów będąc wolontariuszem w Szkolnym Ośrodku Wychowawczym i w Fundacji Hipoterapia, a następnie pracując w przedszkolnym punkcie terapeutycznym, szkole specjalnej oraz w Poradni Rehabilitacji Neurologicznej. Podczas swojej drogi zawodowej pracowałam z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Mam także doświadczenie w pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, w tym zespołami genetycznymi i zespołem FAS. W pracy terapeutycznej zajmowałam się dziećmi z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością w przedziale 0-18 lat. Prowadziłam zajęcia grupowe, konsultacje dla rodziców oraz terapię indywidualną. W swoim podejściu koncentruję się na maksymalnej indywidualizacji toku terapii w oparciu
o potrzeby i możliwości dziecka.

 

Z Małym Człowiekiem jestem związana od początku 2022 r. Współprowadzę najmłodszą grupę Kaczuszek oraz prowadzę terapię indywidualną.

 

Na bieżąco aktualizuję posiadaną wiedzę czytając dostępne publikacje, wymieniając wiedzę w grupach i na forach oraz uczestnicząc w webinarach, szkoleniach, konferencjach i kursach, m.in.:

  • Makaton - I Poziom Podstawowy
  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
  • Smykomultisensoryka - szkolenie trenerskie I stopnia
  • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce
  • Swoboda tworzenia. Twórcze dzieciaki, rodzice, nauczyciele.
  • Diagnoza wielospecjalistyczna osób z głęboką niepełnosprawnością.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej – kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP 3 PL
  • Dokumentowanie i programowanie w SAZ

 

W wolnym czasie gram w gry planszowe i szukam najlepszego ramenu w Warszawie. Zapasy energii najefektywniej uzupełniam chodząc po górach i tańcząc salsę kubańską.

Nikola Kowieska

Marta basiak

 

Pedagog