Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jestem absolwentką studiów na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W trakcie studiów odbyłam dwuletni staż w poradni psychologiczno-pedagogicznej TOP. Kilkukrotnie byłam terapeutką na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami słuchu i niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w:

 • Przedszkolu Wróbelek-Elemelek
 • Prywatnym gabinecie logopedycznym Logoped

 

Uczestniczyłam w szkoleniach, warsztatach i konferencjach:

 • Europejski Dzień Logopedy „Usłysz mnie”
 • Autyzm, a praktyka oparta na dowodach
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce
 • Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym
 • III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”
 • Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP- praktyki opartej na dowodach
 • „Drama w przedszkolu”
 • „Jak sprawnie i bezpiecznie pracować głosem”
 • „Mutyzm”
 • „Związek procesów przetwarzania sensorycznego z rozwojem komunikacji pacjentów/ dzieci z ASD”
 • „Trudności komunikacyjne osób z ASD a zaburzenia integracji sensorycznej”
 • „GORA w terapii logopedycznej dziecka z ASD”
 • „GORA- Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów”
 • „Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego w oparciu o metodę Neuroflow”
 • „Praca z rodzicami małych dzieci z wadą słuchu”
 • „Metoda audytywno-werbalna w rehabilitacji dzieci z wadą słuchu”
 • AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem – I i II stopień

 

W Małym Człowieku prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne oraz rozwijam komunikację alternatywną przedszkolaków.

 

W wolnym czasie odwiedzam strzelnicę i każdą restaurację z dobrą pizzą.

Joanna Woźny

Izabella Smolińska

 

Logopeda,
Pedagog specjalny

created by Słoneccy.pl