Ośrodek Terapii Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Ukończyłam studia na kierunku Psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem psychologiem klinicznym oraz terapeutą ręki. Nabytą wiedzę mogłam pogłębiać i poszerzać, pracując w przedszkolach terapeutycznych oraz na stażach, między innymi w Szpitalu Bródnowskim oraz na dwuletnim szkoleniu w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii, podczas których nauczyłam się podejścia całościowego, nie tylko do dziecka, ale również do rodziny, a także łączenia różnych metod pracy i wykorzystywania ich w pracy indywidualnej. Brałam tam aktywny udział w zajęciach poświęconych dzieciom, rodzinom i młodzieży.

 

Wiedzę poszerzałam na licznych szkoleniach i kursach m. in.:

 • Trening Kształtowania Umiejętności i Zastępowania Agresji Dziecka AMITY StART®

 • Komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC – I i II stopnia

 • Terapii behawioralnej dziecka z autyzmem

 • Zachowania trudne u dzieci z autyzmem

 • Czytania symultaniczno-sekwencyjnego wg J.Cieszyńskiej

 • Terapia Ręki – I i II stopień

 

Doświadczenie zdobyłam w:

 • Terapeutycznym Przedszkolu Pierwsze Kroki - psycholog terapeuta

 • Centrum Terapii Promitis - terapeuta, psycholog

 • Przedszkolu Integracyjnym z oddziałem dla dzieci z autyzmem „Mądre Główki”- psycholog

 • Szpitalu Bródnowskim - staż terapeutyczny

 • Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii - 2-letni staż terapeutyczny z młodzieżą oraz rodzinami

 

W Ośrodku „Mały Człowiek” prowadzę zajęcia w grupie dla dzieci przedszkolnych. Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych dla młodszych i starszych dzieci. Dla starszych także metodą AMITY ART®. Prowadzę też zajęcia indywidualne oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Prywatnie jestem mamą dwóch synów – Franka i Stasia. Wolny czas spędzam na placach zabaw oraz jeżdżąc rowerem.

Izabela Rogulska

Izabela Rogulska

 

Psycholog

created by Słoneccy.pl