Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (specjalizacja: Kliniczna i Osobowości; tytuł magistra uzyskałam, zgłębiając tematy dotyczące psychologii wychowawczej i zaburzeń rozwoju dziecka).

 

Ponadto ukończyłam:

  • Webinar Klarowny PECS - PECS Pyramid Polska

  • Webinar Praca z rodziną na odległość. Narzędzia ułatwiające pracę - Fundacja Scholar

  • Szkolenie Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu- interwencja behawioralna Fundacja Pomoc Autyzm

  • kurs pedagogiczny – posiadam wymagane kwalifikacje (w tym wiedzę merytoryczną i odpowiednie przygotowanie pedagogiczne) do pracy w placówkach oświatowych jako psycholog

  • dwuletni kurs trenerski w ramach projektu „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii” – posiadam wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w charakterze trenera umiejętności psychospołecznych,

  • kurs mediacji pojednawczych w rodzinie – ukończyłam I i II stopień profesjonalnego szkolenia i treningu mediatorów

 

W Ośrodku „Mały Człowiek” mam przyjemność współprowadzić jedną z grup przedszkolnych. Oprócz tego prowadzę zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

W wolnym czasie lubię spacery, podróże autostopem z przyjaciółmi, zachody i wschody słońca. Uwielbiam tworzyć sobie przestrzeń na chwilę dla siebie z książką, notesem i kubkiem gorącej kawy.

Izabela Czupryn

Izabela Czupryn

 

Psycholog

created by Słoneccy.pl