Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek"
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika oraz studia podyplomowe o specjalności Oligofrenopedagogika. Wiedzę terapeutyczną zdobyłam w trakcie licznych wolontariatów oraz staży w placówkach wychowawczych i ośrodkach terapeutycznych. Warsztat pracy doskonaliłam, pracując jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu integracyjnym oraz prowadząc terapię indywidualną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Wiedzę poszerzałam w trakcie kursów i szkoleń, między innymi:

  • „Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób z ASD” - konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS

  • Trening Kształtowania Umiejętności i Zastępowania Agresji Dziecka AMITY StART®

  • Trening Umiejętności Społecznych - terapia grupowa dla dzieci ze spektrum autyzmu

  • AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna. I i II stopień

  • Szkoła z Zespołem Aspergera - Konferencja naukowa

  • Terapia behawioralna w teorii i praktyce: 3 – modułowy kurs

  • Autyzm a praktyka oparta na dowodach. Sympozjum naukowe

  • Jak się dogadać? O skutecznym porozumiewaniu się z dzieckiem niemówiącym

  • Dzieci mają głos. Wspieranie Umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

Jestem związana z „Małym Człowiekiem” od 2017 roku. Prowadzę indywidualną terapię zaburzeń rozwoju w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz komercyjnie, a także współprowadzę zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (oraz metodą AMITY ART®). Organizuję i wspieram komunikację alternatywną przedszkolaków.

 

Po godzinach lubię alternatywne kino, koncerty, rozmowy o wszystkim i o niczym 🙂.

Dominika Szabat

Dominika Szabat

 

Pedagog,

Oligofrenopedagog

created by Słoneccy.pl