Ośrodek Terapii Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
MAŁY CZŁOWIEK Ośrodek Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia. Podczas studiów ukończyłam moduł Psychologia kliniczna oraz moduł Edukacja i Komunikacja, dzięki któremu uzyskałam zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym.

 

Doświadczenie zdobyłam podczas wolontariatów oraz praktyk studenckich między innymi: w poradni zdrowia psychicznego, w przedszkolu integracyjnym "Zacisze" dla dzieci z autyzmem, w Towarzystwie Nowa Kuźnia oraz w Empirycznym Zespole Badawczym, gdzie prowadziłam warsztaty dla dzieci z diagnozą ADHD.

 

Swoją wiedzę poszerzam o:

 

  • Trening Umiejętności Społecznych - Szkolenie Fundacja Pomoc Autyzm

  • Wspieranie rozwoju psychoruchowego małego dziecka z elementami terapii ręki -Szkolenie Fundacja Inspirator

  • Klarowny PECS - Webinar PECS Pyramid Polska

  • studia podyplomowe "Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja i terapia"

  • szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" - organizowane przez Fundację SYNAPSIS

  • udział w stażu terapeutycznym w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS.

 

W Ośrodku „Mały Człowiek” współprowadzę jedną z grup przedszkolnych. Dodatkowo prowadzę indywidualną terapię zaburzeń rozwoju.

 

Kocham podróże i jazdę na rowerze.

 

Anna Surmacz

Anna Surmacz

 

Psycholog

created by Słoneccy.pl