Logo

Perfect Facebook Like Box Sidebar

channel1.jpgpozostale.jpgpozostale1.jpgpozostale2.jpgprzedszkole.jpgprzedszkole1.jpgprzedszkole2.jpgprzedszkole3.jpg

Monika Bujak - Pedagog Specjalny, Terapeuta, Dyrektor Punktu Przedszkolnego

Monika Bujak - Pedagog Specjalny, Terapeuta, Dyrektor Punktu Przedszkolnego 

Ukończyła Pedagogikę Specjalną oraz Wczesną Interwencję na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Terapię Pedagogiczną na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskała również kwalifikację z zakresu Oligofrenopedagogiki. Od kilku lat pracuje z dziećmi z autyzmem, zaburzeniami rozwoju, Zespołem Aspergera, ADHD, dysleksją, trudnościami z pisaniem i czytaniem oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki. Doświadczenie zdobyła podczas pracy w Fundacji Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom SILENTIO, Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku” , 2 –letniego stażu w Fundacji Synapsis, stażu w przedszkolu Synapsis oraz Przedszkolu Specjalnym nr 213 i 393 a także prowadząc terapię pedagogiczną w gabinecie „Linia Zdrowia”. Pracowała również jako nauczyciel indywidualny i terapeuta wczesnego wspomagania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji Nasza Szkoła Stowarzyszenia Po Pierwsze Rodzina.

Swój warsztat pracy poszerzała na różnego rodzaju praktykach, konferencjach i szkoleniach, między innymi:

Z zakresu komunikacji i rozwoju mowy:

 • Jak wprowadzać komunikację pozawerbalną dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem. Różne systemy komunikacji AAC ze szczególnym naciskiem na piktogramy-szwedzki system komunikacji dla osób z zaburzeniami w komunikowaniu się. Wspieranie rozwoju dziecka będącego we wczesnym wspomaganiu rozwoju, w przedszkolach, edukacji wczesnoszkolne
 • Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów niemówiących i z trudnościami w porozumiewaniu się?-  kurs  I stopnia
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych u dziecka w wieku przedszkolnym
 • Wykorzystanie Elementów Metrody Werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz.1

Wczesne wspomaganie:

 • Model Wczesnej Interwencji - Model INSITE
 • Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej "Małe dziecko - tabu i mity" Troska Akceptacja Bezpieczeństwo Uczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica
 • Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej „Małe dziecko - dużo pomysłów” Wczesna interwencja - wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny

Trening umiejętności społecznych i zachowanie trudne:

 • Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej „Trudne zachowania – pozytywne podejście”
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera’
 • Szkolenie „Zachowania trudne teoria i praktyka
 • Szkolenie „Trudne zachowania przedszkolaka. Strategie poznawczo – behawioralne w pracy nad trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe”

Poznanie różnych metod pracy:

 • "Przełomowe Strategie dla AUTYZMU" Wprowadzenie do programu Son-Rise część I i I
 • Zrozumieć AUTYZM w ujęciu Handle
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy dziećmi z autyzmem III etapowe szkolenie
 • IX Miedzynarodowe Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej „Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej"
 • VII Miedzynarodowe Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej „Zachowania werbalne w ujęciu analizy zachowania: od teorii do terapii"
 • Metoda Dobrego Startu
 • Terapia ręki cz. I - Grafomotoryka

A także:

 • Szkolenie „Diagnoza i projektowanie terapii ucznia z dysleksją rozwojową’
 • Udział w programie „Dziecko i świat za pan brat” - „Jak rozpoznać dziecko z ADHD i mu pomóc?”

Każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego proces nauczania i formy pracy dostosowuje do ich indywidualnych potrzeb  i możliwości.


Prywatnie jest miłośniczką muzyki oraz dobrej książki. Uwielbia się ruszać a co za tym idzie długie spacery, jeździć na rowerze oraz biegać.

Małgorzata Wronowska - Gniady - Psycholog, Terapeuta behawioralny, Pedagog Specjalny- Terapeuta wczesnej interwencji

 

Małgorzata Wronowska - Gniady - Psycholog, Terapeuta behawioralny,

Pedagog specjalny- terapeuta wczesnej interwencji

Absolwentka Psychologii, Studium Pedagogicznego, Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Warszawie oraz

Wczesnej Interwencji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Posiada umiejętności

związane z pracą kliniczną z dziećmi nietypowo rozwijającymi się w różnym wieku od niemowlaka po dorosłych

z Autyzmem, CZR, Zespołem Aspergera, ADHD, Zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

i umiarkowanym oraz z dziećmi z trudnościami wychowawczymi.

Doświadczenie zawodowe jako psycholog i pedagog, zdobywała m.in. w Zespole Szkół Specjalnych, Centrum Wczesnej Interwencji, Fundacjach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, Domu Dziecka, czy w Rodzinnym Ośrodku Ochrony Zdrowia Psychicznego. Prowadziła terapie indywidualne, treningi umiejętności społecznych, przedszkolne zajęcia grupowe, była terapeutą-cieniem zarówno w przedszkolach jak i szkołach. Organizowała terapię w środowiskach domowych dzieci prowadziła konsultacje dla rodziców.

Swój warsztat pracy poszerzała na konferencjach i szkoleniach, m.in.:

 • Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- Konferencja naukowo-szkoleniowa APS
 • Baw się ze mną - wspomaganie mowy dziecka- Warsztaty
 • Dzieci maja głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- Szkolenie
 • Mamo, Tato, czy mam autyzm?- Konferencja
 • Małe dziecko z trudnościami w rozwoju- Szkolenie
 • Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym - Szkolenie
 • Intensywna interakcja - metoda rozwijania kompetencji społecznych, uwagi i komunikacji
 • Światowy Szczyt Autyzmu - Konferencja
 • Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów niemówiących i z trudnościami w porozumiewaniu się? cz. I
 • Piktogramy - szwedzki system komunikacji pozawerbalnej dla uczniów z niepełnosprawnościami, dla osób mających problemy w słownym porozumiewaniu się- Szkolenie
 • Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii - Sympozjum Międzynarodowe PTPB
 • Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w otępieniu, Szkolne interwencje behawioralne oparte o zmianę bodźców
 • Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju - Ruch dla uczenia się (Move to learn) -Warsztaty
 • Klucz do uczenia się- Warsztaty
 • Model wczesnej interwencji - MODEL INSITE - Szkolenie
 • Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej Cz. I - Warsztaty
 • Pedagogika Planu Daltońskiego- Konferencja szkoleniowa
 • Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej- Sympozjum Międzynarodowe PTPB
 • VII Międzynarodowe Sympozjium naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R- Szkolenie
 • Zachowania werbalne, a teoria umysłu u dzieci ze spektrum autyzmu- Warsztaty
 • Praca asystenta- cienia z dziećmi z zaburzeniami zachowania na terenie szkoły- Warsztaty
 • Dzieci i młodzież w obliczu wypadków i zagrożeń- Konferencja
 • Mediacje rodzinne - Szkolenie

Prywatnie jest mamą Mikołaja i Ady, uwielbia spędzać czas z rodziną, podróżować, poznawać kulturę innych regionów i krajów oraz rozwiązywać krzyżówki.

Paulina Magdalena Pikulińska - Pedagog Specjalny, Terapeuta

   

 

Paulina Magdalena Pikulińska - Pedagog Specjalny, Terapeuta 

Ukończyła Pedagogikę Specjalną o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od kilku lat pracuję z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z trudnościami w nauce. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolu integracyjnym oraz podczas licznych praktyk w szkołach specjalnych, integracyjnych oraz przedszkolach. Jest związana ze Stowarzyszeniem ,,Olimpiady Specjalne’’. Aktualnie pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej. Prowadziła terapię indywidualną, zajęcia grupowe, treningi umiejętności społecznych, zajęcia modelowe oraz zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne.

Swoje doświadczenie zawodowe poszerzyła o:

 • Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień
 • Szkolenie z wykorzystywania zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi
 • Szkolenie: Jak pobudzać i stymulować ciekawość poznawczą dziecka – wykorzystywanie heurystyk twórczych w rozwijaniu myślenia twórczego.
 • Jak łatwo stworzyć i prowadzić indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny i wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia.
 • Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3 – modułowy)
 • II Ogólnopolski Kongres Terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Diagnoza i praca z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole.
 • Dzieci mają głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 • Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Małe dziecko – Tabu i Mity.
 • Jak rozwijać umiejętności społeczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolnej grupie integracyjnej?
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w przygotowaniu dziecka do integracji: umiejętności społeczne i zabawa.
 • Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna.
 • Jak pracować z osobami z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością intelektualną?
 • Konferencja metodyczna: wdrażanie nowej podstawy programowej - kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Przeprowadzenie lekcji modelowej dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń.
 • Elementarz rewalidacji. Niezbędnik wiedzy o różnych technikach terapeutycznych.

Prywatnie miłośniczka aktywnego spędzania czasu, jazdy na rolkach i rowerze oraz podróży po Polsce.

Dominika Szabat - Pedagog, Oligofrenopedagog

   

 

Dominika Szabat - Pedagog, Oligofrenopedagog 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz podyplomowe o specjalności oligofrenopedagogika. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie licznych wolontariatów i praktyk w placówkach wychowawczych, ośrodkach terapeutycznych oraz pracując jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu integracyjnym..

Wiedzę poszerzała w trakcie kursów i szkoleń, między innymi:

 • Jak się dogadać? O skutecznym porozumiewaniu się z dzieckiem niemówiącym
 • Dzieci mają głos. Wspieranie Umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Trening Umiejętności Społecznych - terapia grupowa dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Po godzinach lubi alternatywne kino, koncerty, rozmowy o wszystkim i o niczym :).

Aleksandra Stefaniak - Pedagog Specjalny

   

 

Aleksandra Stefaniak - Pedagog Specjalny

Ukończyła Pedagogikę Specjalną -Wczesne Wspomaganie Rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz kontynuuje studia II stopnia na kierunku pedagogika specjalna-rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w placówkach specjalnych, wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju oraz prowadziła turnusy terapeutyczno- rehabilitacyjne.

Swoją wiedzę poszerzała w czasie kursów i szkoleń:

 • Szkolenie „Metoda werbo- tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”.
 • Szkolenie „Diagnoza i Terapia ręki- I i II stopnia”.
 • Udział w konferencji „Małe dziecko- dużo pomysłów” Wczesna interwencja - wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny.

Prywatnie ratownik WOPR oraz miłośniczka książek kryminalnych. 

Milena Nawała - Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Psycholog

   

 

Milena Nawała - Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie w klinice psychiatrii dzieci i młodzieży oraz w Przedszkolu Integracyjnym na stanowisku nauczyciela wspomagającego z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Pracuje również jako główny psycholog w niepublicznym przedszkolu. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu diagnozy neuropsychologicznej Obecnie jest w procesie certyfikacji , realizując terapię Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz Wczesną Interwencję- pomoc dziecku i rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Prywatnie wielbicielka zielonych koktajli i joggingu o bardzo niestandardowych porach dnia i nocy.

 

Marta Andrzejewska - Logopeda,Neurologopeda, Terapeuta Psychomotoryki

   

Marta Andrzejewska- Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Psychomotoryki

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Filologia Polska, specjalność Logopedia a także studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Przymierza Rodziny w Warszawie. Zdobyła certyfikat upoważniający do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Model belgijski).

Swój warsztat pracy poszerzała na stażu logopedycznym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie, na licznych praktykach, a także konferencjach i szkoleniach:

 •      Konferencja Neurologopedyczna "Usprawnianie dzieci z zaburzeniami Centralnego Układu Nerwowego".
 •      "KROK PO KROKU do samodzielności" – program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem
 •      Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych do uruchomienia komunikacji werbalnej dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
 •      Warsztat "Opóźniony Rozwój mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne" 
 •      Szkolenie "Dzieci mają głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy"
 •      V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera"
 •      "ABC treningu jedzenia u dzieci o zaburzonym rozwoju"
 •      Konferencja Logopedyczna "Oblicza logopedii"
 •      Konferencja Logopedyczna "Dziecko, rodzic i świat. Wyzwania terapeutyczne XXI wieku"

W dotychczasowej praktyce pracowała z pacjentami m.in. z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mówienia, afazją dziecięcą, niedosłuchem, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, a także z niepełnosprawnością sprzężoną.

Prywatnie lubi gotować i tańczyć zumbę.

Ilona Makowska - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta Ręki

   

Ilona Makowska - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta Ręki 

 

Ukończyła studia magisterskie w Lublinie w WSSP na wydziale fizjoterapii.

 

Obecnie pracuje w Przychodni Medycznej, gdzie zajmuje się rehabilitacją dorosłych i dzieci z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, a także z wadami postawy. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody, dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta. Praktyki odbywała w publicznych i prywatnych palcówkach w Warszawie m.in w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Dobry Start.

 

Praca z dziećmi przynosi jej dużą satysfakcje. Dba o aktywne uczestnictwo nawet najmłodszych pacjentów. Uważa, że dobra współpraca z rodzicami i zespołem terapeutycznym jest najprostszą drogą do sukcesu w terapii.

Zdobytą wiedzę poszerza o kursy i szkolenia, ukończyła:

 •      Kinesiology Taping Podstawowy
 •      Punkty Spustowe
 •      Terapia Ręki I stopnia
 •      Kurs SI I i II stopień
 •      Warsztaty z zakresu "Dziecko wiotkie w terapii"
 •      Warsztaty z zakresu "Dziecko ze wzmożonym napięciem mięśniowym"
 •      Anatomy Trains Structure and Function
 •      Rozwój dziecka (Ontogeneza motoryczna) oraz odruchy w pierwszym roku życia
 •      Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
 •      Forum Praktyrków - Skoliozy - Konferencja Naukowa - Szkolenie AWF

W wolnych chwilach jeździ na szalone wyprawy rowerowe a jej pasją są sport i podróże. 

 

Aneta Struś - Psycholog, Muzykoterapeutka

  

   

Aneta Struś - Psycholog, Muzykoterapeutka

 

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W ubiegłym roku ukończyła szkołę muzyczną II stopnia na wydziale wokalnym. W ostatnim czasie odbyła szkolenie "Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna I stopnia w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

 

W najbliższym czasie planuje kontynuacje nauki na studiach podyplomowych. W wolnym czasie śpiewa.

 

 

Patrycja Kaszewska - Pracownik biurowy

  

   

Patrycja Kaszewska - Pracownik biurowy

 

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobyła doświadczenie w Fundacji Sławek pracując jako pedagog resocjalizacyjny.


 

  Doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej zdobywała pracując w takich firmach jak:

 •      Netia S.A.
 •      CALYPSO Fitness & Wellness Center
 

 

Prywatnie szczęśliwa mama małej Oli oraz miłośniczka fotografii.

 

Eliza Lipczyńska - Pomoc Nauczyciela

  

 

 

Eliza Lipczyńska - pomoc nauczyciela, staż pedagogiczny

Odbywa staż pedagogiczny w Małym Człowieku.

 

Dumna mama rocznego synka Patryka.

Prywatnie miłośniczka jazdy konnej i pracy z końmi, piłki nożnej i czynna patriotka.

W wolnym czasie poszerza swoją wiedzę na temat autyzmu i Zespołu Aspergera, 

psychologii rozwojowej oraz wczesnej interwencji. 

 

Z wykształcenia i zamiłowania Hodowca Koni. Z niedalekimi planami na uzupełnienie

wykształcenia o szkołę wyższą.

 

 

Sebastian Niernsee - Pracownik biurowy

  

 

 

Sebastian Niernsee - Pracownik biurowy

Ukończył Lokalną Politykę Edukacyjną oraz Zarządzanie w Oświacie na Akademi Pedagogiki Specjalnej

w Warszawie, a także Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej zdobywał w firmach:
 

 • BIT Polska Sp. z o. o.
 • CTC Polska Sp. z o. o.
 • Amtrax

Prywatnie miłośnik sportu, pasjonat piłki nożnej.