Logo

Perfect Facebook Like Box Sidebar

channel1.jpgpozostale.jpgpozostale1.jpgpozostale2.jpgprzedszkole.jpgprzedszkole1.jpgprzedszkole2.jpgprzedszkole3.jpg

Małgorzata Wronowska - Gniady - Psycholog, Terapeuta behawioralny, Pedagog Specjalny- Terapeuta wczesnej interwencji

Małgorzata Wronowska - Gniady - Psycholog, Terapeuta behawioralny, Pedagog specjalny- terapeuta wczesnej interwencji 

Absolwentka Psychologii, Studium Pedagogicznego, Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Warszawie oraz

Wczesnej Interwencji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Posiada umiejętności

związane z pracą kliniczną z dziećmi nietypowo rozwijającymi się w różnym wieku od niemowlaka po dorosłych

z Autyzmem, CZR, Zespołem Aspergera, ADHD, Zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

i umiarkowanym oraz z dziećmi z trudnościami wychowawczymi.

Doświadczenie zawodowe jako psycholog i pedagog, zdobywała m.in. w Zespole Szkół Specjalnych, Centrum Wczesnej Interwencji, Fundacjach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, Domu Dziecka, czy w Rodzinnym Ośrodku Ochrony Zdrowia Psychicznego. Prowadziła terapie indywidualne, treningi umiejętności społecznych, przedszkolne zajęcia grupowe, była terapeutą-cieniem zarówno w przedszkolach jak i szkołach. Organizowała terapię w środowiskach domowych dzieci prowadziła konsultacje dla rodziców.

Swój warsztat pracy poszerzała na konferencjach i szkoleniach, m.in.:

 • Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- Konferencja naukowo-szkoleniowa APS
 • Baw się ze mną - wspomaganie mowy dziecka- Warsztaty
 • Dzieci maja głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- Szkolenie
 • Mamo, Tato, czy mam autyzm?- Konferencja
 • Małe dziecko z trudnościami w rozwoju- Szkolenie
 • Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym - Szkolenie
 • Intensywna interakcja - metoda rozwijania kompetencji społecznych, uwagi i komunikacji
 • Światowy Szczyt Autyzmu - Konferencja
 • Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów niemówiących i z trudnościami w porozumiewaniu się? cz. I
 • Piktogramy - szwedzki system komunikacji pozawerbalnej dla uczniów z niepełnosprawnościami, dla osób mających problemy w słownym porozumiewaniu się- Szkolenie
 • Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii - Sympozjum Międzynarodowe PTPB
 • Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w otępieniu, Szkolne interwencje behawioralne oparte o zmianę bodźców
 • Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju - Ruch dla uczenia się (Move to learn) -Warsztaty
 • Klucz do uczenia się- Warsztaty
 • Model wczesnej interwencji - MODEL INSITE - Szkolenie
 • Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej Cz. I - Warsztaty
 • Pedagogika Planu Daltońskiego- Konferencja szkoleniowa
 • Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej- Sympozjum Międzynarodowe PTPB
 • VII Międzynarodowe Sympozjium naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R- Szkolenie
 • Zachowania werbalne, a teoria umysłu u dzieci ze spektrum autyzmu- Warsztaty
 • Praca asystenta- cienia z dziećmi z zaburzeniami zachowania na terenie szkoły- Warsztaty
 • Dzieci i młodzież w obliczu wypadków i zagrożeń- Konferencja
 • Mediacje rodzinne - Szkolenie

Prywatnie jest mamą Mikołaja i Ady, uwielbia spędzać czas z rodziną, podróżować, poznawać kulturę innych regionów i krajów oraz rozwiązywać krzyżówki.

Paulina Magdalena Pikulińska - Pedagog Specjalny, Terapeuta

Paulina Magdalena Pikulińska - Pedagog Specjalny, Terapeuta 

Ukończyła Pedagogikę Specjalną o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od kilku lat pracuję z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z trudnościami w nauce. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolu integracyjnym oraz podczas licznych praktyk w szkołach specjalnych, integracyjnych oraz przedszkolach. Jest związana ze Stowarzyszeniem ,,Olimpiady Specjalne’’. Aktualnie pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej. Prowadziła terapię indywidualną, zajęcia grupowe, treningi umiejętności społecznych, zajęcia modelowe oraz zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne.

Swoje doświadczenie zawodowe poszerzyła o:

 • Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień
 • Szkolenie z wykorzystywania zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi
 • Szkolenie: Jak pobudzać i stymulować ciekawość poznawczą dziecka – wykorzystywanie heurystyk twórczych w rozwijaniu myślenia twórczego.
 • Jak łatwo stworzyć i prowadzić indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny i wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia.
 • Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3 – modułowy)
 • II Ogólnopolski Kongres Terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Diagnoza i praca z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole.
 • Dzieci mają głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 • Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Małe dziecko – Tabu i Mity.
 • Jak rozwijać umiejętności społeczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolnej grupie integracyjnej?
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w przygotowaniu dziecka do integracji: umiejętności społeczne i zabawa.
 • Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna.
 • Jak pracować z osobami z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością intelektualną?
 • Konferencja metodyczna: wdrażanie nowej podstawy programowej - kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Przeprowadzenie lekcji modelowej dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń.
 • Elementarz rewalidacji. Niezbędnik wiedzy o różnych technikach terapeutycznych.

Prywatnie miłośniczka aktywnego spędzania czasu, jazdy na rolkach i rowerze oraz podróży po Polsce.

Dominika Szabat - Pedagog, Oligofrenopedagog

Dominika Szabat - Pedagog, Oligofrenopedagog 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz podyplomowe o specjalności oligofrenopedagogika. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie licznych wolontariatów i praktyk w placówkach wychowawczych, ośrodkach terapeutycznych oraz pracując jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu integracyjnym..

Wiedzę poszerzała w trakcie kursów i szkoleń, między innymi:

 • Jak się dogadać? O skutecznym porozumiewaniu się z dzieckiem niemówiącym
 • Dzieci mają głos. Wspieranie Umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Trening Umiejętności Społecznych - terapia grupowa dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Po godzinach lubi alternatywne kino, koncerty, rozmowy o wszystkim i o niczym :).

Milena Nawała - Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Psycholog

Milena Nawała - Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie w klinice psychiatrii dzieci i młodzieży oraz w Przedszkolu Integracyjnym na stanowisku nauczyciela wspomagającego z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Pracuje również jako główny psycholog w niepublicznym przedszkolu. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu diagnozy neuropsychologicznej Obecnie jest w procesie certyfikacji , realizując terapię Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz Wczesną Interwencję- pomoc dziecku i rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Prywatnie wielbicielka zielonych koktajli i joggingu o bardzo niestandardowych porach dnia i nocy.

 

Marta Andrzejewska - Logopeda,Neurologopeda, Terapeuta Psychomotoryki

Marta Andrzejewska- Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Psychomotoryki

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Filologia Polska, specjalność Logopedia a także studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Przymierza Rodziny w Warszawie. Zdobyła certyfikat upoważniający do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Model belgijski).

Swój warsztat pracy poszerzała na stażu logopedycznym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie, na licznych praktykach, a także konferencjach i szkoleniach:

 •      Konferencja Neurologopedyczna "Usprawnianie dzieci z zaburzeniami Centralnego Układu Nerwowego".
 •      "KROK PO KROKU do samodzielności" – program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem
 •      Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych do uruchomienia komunikacji werbalnej dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
 •      Warsztat "Opóźniony Rozwój mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne" 
 •      Szkolenie "Dzieci mają głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy"
 •      V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera"
 •      "ABC treningu jedzenia u dzieci o zaburzonym rozwoju"
 •      Konferencja Logopedyczna "Oblicza logopedii"
 •      Konferencja Logopedyczna "Dziecko, rodzic i świat. Wyzwania terapeutyczne XXI wieku"

W dotychczasowej praktyce pracowała z pacjentami m.in. z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mówienia, afazją dziecięcą, niedosłuchem, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, a także z niepełnosprawnością sprzężoną.

Prywatnie lubi gotować i tańczyć zumbę.

 

Joanna Woźny  - Logopeda, Pedagog Specjalny

Joanna Woźny- Logopeda, Pedagog Specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie ukończyła kierunek Pedagogika Specjalna, specjalność Logopedia. Obecnie wciąż kształci się w tej dziedzinie, a także stara się poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Ukończyła między innymi:

 •      Szkolenie "Makaton Program Rozwoju Komunikacji", Moduł 1 (znaki manualne i symbole)
 •      Szkolenie "Opóźniony rozwój mowy diagnoza i terapia"
 •      Warsztaty "GORA - Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów"
 •      Szkolenie „AUTYZM - szkolenie podstawowe”
 •      Szkolenie: „Jak zacząć? Warsztat młodego logopedy”
 •      Konferencja z udziałem dr. Petera Schmidta „Autyzm. Życie z zespołem Aspergera”

Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy oraz stażów praktycznych w dwóch ośrodkach terapeutycznych na terenie Warszawy, a także podczas licznych praktyk studenckich w placówkach oświatowych: przedszkolach, szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Logopedia jest jej pasją i pracą. Zawsze stara się podchodzić indywidualnie do każdego dziecka. Dba o to, by zajęcia logopedyczne były prowadzone w formie zabawy i przebiegały w przyjaznej atmosferze. Ceni sobie opartą na wzajemnym szacunku współpracę z rodzicami, która jest niezbędnym warunkiem prowadzenia owocnej terapii logopedycznej. Czas wolny poświęca na dobrą książkę, filmy, koncerty i podróże.

Ilona Makowska - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta Ręki

Ilona Makowska - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta Ręki 

 

Ukończyła studia magisterskie w Lublinie w WSSP na wydziale fizjoterapii.

 

Obecnie pracuje w Przychodni Medycznej, gdzie zajmuje się rehabilitacją dorosłych i dzieci z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, a także z wadami postawy. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody, dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta. Praktyki odbywała w publicznych i prywatnych palcówkach w Warszawie m.in w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Dobry Start.

 

Praca z dziećmi przynosi jej dużą satysfakcje. Dba o aktywne uczestnictwo nawet najmłodszych pacjentów. Uważa, że dobra współpraca z rodzicami i zespołem terapeutycznym jest najprostszą drogą do sukcesu w terapii.

Zdobytą wiedzę poszerza o kursy i szkolenia, ukończyła:

 •      Kinesiology Taping Podstawowy
 •      Punkty Spustowe
 •      Terapia Ręki I stopnia
 •      Kurs SI I i II stopień
 •      Warsztaty z zakresu "Dziecko wiotkie w terapii"
 •      Warsztaty z zakresu "Dziecko ze wzmożonym napięciem mięśniowym"
 •      Anatomy Trains Structure and Function
 •      Rozwój dziecka (Ontogeneza motoryczna) oraz odruchy w pierwszym roku życia
 •      Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
 •      Forum Praktyrków - Skoliozy - Konferencja Naukowa - Szkolenie AWF

W wolnych chwilach jeździ na szalone wyprawy rowerowe a jej pasją są sport i podróże. 

 

Aleksandra Wilgos - Fizjoterapeuta

Aleksandra Wilgos - Fizjoterapeuta

 

Posiada tytuł magistra fizjoterapii uzyskany na Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Kontynuuje kształcenie w kierunku Przygotowania Pedagogicznego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Oligofrenopedagogiki na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. Od zawsze marzyła, by pracować z dziećmi. Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie w terapii dzieci w ramach wolontariatu i praktyk. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w rozwoju dziecka odgrywa zabawa, dlatego podczas codziennej pracy stara się wykorzystywać jej elementy w celu kształcenia umiejętności dziecka. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka to dla niej źródło radości, spełnienia zawodowego oraz motywacji do rozwoju własnych umiejętności.

W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyła w szkoleniach:

 • Punkty Spustowe
 • Rozluźnianie mięśniowo – powięziowe
 • Podstawy Terapii Manualnych
 • PNF podstawowy
 • Diagnostyka Obrazowa
 • Neuromobilizacja
 • Fizjoterapia w pediatrii – rozwój ruchowy (diagnostyka i terapia) oraz pielęgnacja dziecka do 1 r.ż.

 

Martyna Kasprzycka - Psycholog

Martyna Kasprzycka - Psycholog

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoją wiedzę poszerzam, studiując pedagogikę specjalną o specjalność, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka także na tej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich i wolontariatów innymi m.in. w Centrum Zdrowia Dziecka, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, żłobkach i przedszkolach.

Swoje doświadczenie zawodowe uzupełniam, biorąc udział w kursach:

 • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) u dziecka ze spektrum autyzmu
 • Prywatnie miłośniczka dobrych seriali i książek oraz wielbicielka domowych czworonogów

Prywatnie miłośniczka dobrych seriali i książek oraz wielbicielka domowych czworonogów.

 

Izabela Rogulska- Psycholog

Izabela Rogulska - Psycholog

 

Ukończyłam studia wyższe na kierunku psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem psychologiem klinicznym oraz terapeutą ręki.

Wiedzę zdobyłam na licznych szkoleniach i kursach m. in.:

 • Terapii behawioralnej dziecka z autyzmem
 • zachowania trudne u dzieci z autyzmem
 • dwuletnim cyklu szkoleń w terapeutycznym Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii
 • czytania symultaniczno- sekwencyjnego
 • komunikacji alternatywnej I i II stopnia

Nabytą wiedzę mogłam pogłębiać i poszerzać pracując w przedszkolach terapeutycznych oraz na stażach między innymi w Szpitalu Bródnowskim oraz na dwuletnim szkoleniu w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii, podczas których nauczyłam się podejścia całościowego nie tylko do dziecka jak i do rodziny, a także łączenia różnych metod pracy i wykorzystywania ich w pracy indywidualnej, gdzie brałam aktywny udział w zajęciach poświęconych dzieciom, rodzinom i młodzieży.

Doświadczenie zdobyłam w:

 • Terapeutycznym Przedszkolu Pierwsze Kroki - psycholog terapeuta
 • Centrum Terapii Promitis - terapeuta, psycholog
 • Przedszkolu Integracyjnym z oddziałem dla dzieci z autyzmem „Mądre Główki”- psycholog
 • Szpitalu Bródnowskim - staż terapeutyczny
 • Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii - 2-letni staż terapeutyczny z młodzieżą oraz rodzinami

 

Prywatnie mama dwóch synów Franka i Stasia, wolny czas spędzam na placach zabaw jak również jeżdżąc rowerem.

 

Anna Surmacz - Psycholog

Anna Surmacz - Psycholog

 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. Podczas studiów ukończyła moduł psychologia kliniczna oraz moduł edukacja i komunikacja, dzięki któremu uzyskała zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym. Doświadczenie zdobyła podczas wolontariatów oraz praktyk studenckich między innymi: w poradni zdrowia psychicznego, w przedszkolu integracyjnym "Zacisze" dla dzieci z autyzmem, w Towarzystwie Nowa Kuźnia oraz w Empirycznym Zespole Badawczym gdzie prowadziła warsztaty dla dzieci z diagnozą ADHD. Swoją wiedzę poszerza o studia podyplomowego "Seksuologia kliniczna- opiniowanie, edukacja i terapia".

Kocha podróże i jazdę na rowerze.

 

Karolina Kubowicz - Pomoc Nauczyciela

Karolina Kubowicz - Pomoc Nauczyciela

 

Ma wykształcenie ekonomiczne. Przez wiele lat pracowała, jako menadżer salonu z galanterią skórzaną, później salonu z damską odzieżą marki premium. Punkt zwrotny na jej zawodowej ścieżce była chęć rozwoju i pogłębienia wiedzy na temat metod pracy z dziećmi. Swoje doświadczenie zdobyła, jako wolontariusz w Akademii Przyszłości.

Wiedzę na temat autyzmu poszerzała na szkoleniach i konferencjach m.in.:

 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna - szkolenie
 • Autyzm Teraz - konferencja

Prywatnie miłośniczka dobrej książki i kawy. Lubi aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Patrycja Kaszewska - Specjalista ds. Marketingu

Patrycja Kaszewska - Specjalista ds. Marketingu

 

Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobyłam doświadczenie zawodowe w Fundacji Sławek, pracując jako pedagog resocjalizacyjny.

Doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej zdobywałam pracując w takich firmach jak:

 • Netia S.A.
 • CALYPSO Fitness & Wellness Center Wilanów

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą Oli oraz miłośniczką fotografii.

Sebastian Niernsee- Specjalista ds. Administracji

Sebastian Niernsee - Specjalista ds. Administracji

 

Ukończyłem Lokalną Politykę Edukacyjną oraz Zarządzanie w Oświacie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej zdobywałem w firmach:

 • BIT Polska Sp. z o. o.
 • CTC Polska Sp. z o. o.
 • Amtra

Prywatnie jestem miłośnikiem sportu, pasjonatem piłki nożnej oraz dumnym tatą dwóch córek.

Klaudia Machacka - Specjalista ds. Administracji

Klaudia Machacka - Specjalista ds. Administracji

 

Studiuje pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej zdobywała pracując w takich firmach jak:

 • PZU Nasze Zdrowie
 • Petra Medica

Prywatnie wielbicielka dobrych seriali oraz miłośniczka psów.