Logo

Perfect Facebook Like Box Sidebar

channel1.jpgpozostale.jpgpozostale1.jpgpozostale2.jpgprzedszkole.jpgprzedszkole1.jpgprzedszkole2.jpgprzedszkole3.jpg

Monika Bujak - Pedagog Specjalny, Terapeuta, Dyrektor Punktu Przedszkolnego

Monika Bujak - Pedagog Specjalny, Terapeuta, Dyrektor Punktu Przedszkolnego 

Ukończyła Pedagogikę Specjalną oraz Wczesną Interwencję na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Terapię Pedagogiczną na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskała również kwalifikację z zakresu Oligofrenopedagogiki. Od kilku lat pracuje z dziećmi z autyzmem, zaburzeniami rozwoju, Zespołem Aspergera, ADHD, dysleksją, trudnościami z pisaniem i czytaniem oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki. Doświadczenie zdobyła podczas pracy w Fundacji Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom SILENTIO, Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku” , 2 –letniego stażu w Fundacji Synapsis, stażu w przedszkolu Synapsis oraz Przedszkolu Specjalnym nr 213 i 393 a także prowadząc terapię pedagogiczną w gabinecie „Linia Zdrowia”. Pracowała również jako nauczyciel indywidualny i terapeuta wczesnego wspomagania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji Nasza Szkoła Stowarzyszenia Po Pierwsze Rodzina.

Swój warsztat pracy poszerzała na różnego rodzaju praktykach, konferencjach i szkoleniach, między innymi:

Z zakresu komunikacji i rozwoju mowy:

 • Jak wprowadzać komunikację pozawerbalną dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem. Różne systemy komunikacji AAC ze szczególnym naciskiem na piktogramy-szwedzki system komunikacji dla osób z zaburzeniami w komunikowaniu się. Wspieranie rozwoju dziecka będącego we wczesnym wspomaganiu rozwoju, w przedszkolach, edukacji wczesnoszkolne
 • Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów niemówiących i z trudnościami w porozumiewaniu się?-  kurs  I stopnia
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych u dziecka w wieku przedszkolnym
 • Wykorzystanie Elementów Metrody Werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz.1

Wczesne wspomaganie:

 • Model Wczesnej Interwencji - Model INSITE
 • Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej "Małe dziecko - tabu i mity" Troska Akceptacja Bezpieczeństwo Uczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica
 • Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej „Małe dziecko - dużo pomysłów” Wczesna interwencja - wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny

Trening umiejętności społecznych i zachowanie trudne:

 • Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej „Trudne zachowania – pozytywne podejście”
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera’
 • Szkolenie „Zachowania trudne teoria i praktyka
 • Szkolenie „Trudne zachowania przedszkolaka. Strategie poznawczo – behawioralne w pracy nad trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe”

Poznanie różnych metod pracy:

 • "Przełomowe Strategie dla AUTYZMU" Wprowadzenie do programu Son-Rise część I i I
 • Zrozumieć AUTYZM w ujęciu Handle
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy dziećmi z autyzmem III etapowe szkolenie
 • IX Miedzynarodowe Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej „Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej"
 • VII Miedzynarodowe Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej „Zachowania werbalne w ujęciu analizy zachowania: od teorii do terapii"
 • Metoda Dobrego Startu
 • Terapia ręki cz. I - Grafomotoryka

A także:

 • Szkolenie „Diagnoza i projektowanie terapii ucznia z dysleksją rozwojową’
 • Udział w programie „Dziecko i świat za pan brat” - „Jak rozpoznać dziecko z ADHD i mu pomóc?”

Każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego proces nauczania i formy pracy dostosowuje do ich indywidualnych potrzeb  i możliwości.


Prywatnie jest miłośniczką muzyki oraz dobrej książki. Uwielbia się ruszać a co za tym idzie długie spacery, jeździć na rowerze oraz biegać.

Małgorzata Wronowska - Gniady - Psycholog, Terapeuta behawioralny, Pedagog Specjalny- Terapeuta wczesnej interwencji

 

Małgorzata Wronowska - Gniady - Psycholog, Terapeuta behawioralny,

Pedagog specjalny- terapeuta wczesnej interwencji

Absolwentka Psychologii, Studium Pedagogicznego, Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Warszawie oraz

Wczesnej Interwencji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Posiada umiejętności

związane z pracą kliniczną z dziećmi nietypowo rozwijającymi się w różnym wieku od niemowlaka po dorosłych

z Autyzmem, CZR, Zespołem Aspergera, ADHD, Zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

i umiarkowanym oraz z dziećmi z trudnościami wychowawczymi.

Doświadczenie zawodowe jako psycholog i pedagog, zdobywała m.in. w Zespole Szkół Specjalnych, Centrum Wczesnej Interwencji, Fundacjach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, Domu Dziecka, czy w Rodzinnym Ośrodku Ochrony Zdrowia Psychicznego. Prowadziła terapie indywidualne, treningi umiejętności społecznych, przedszkolne zajęcia grupowe, była terapeutą-cieniem zarówno w przedszkolach jak i szkołach. Organizowała terapię w środowiskach domowych dzieci prowadziła konsultacje dla rodziców.

Swój warsztat pracy poszerzała na konferencjach i szkoleniach, m.in.:

 • Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- Konferencja naukowo-szkoleniowa APS
 • Baw się ze mną - wspomaganie mowy dziecka- Warsztaty
 • Dzieci maja głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- Szkolenie
 • Mamo, Tato, czy mam autyzm?- Konferencja
 • Małe dziecko z trudnościami w rozwoju- Szkolenie
 • Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym - Szkolenie
 • Intensywna interakcja - metoda rozwijania kompetencji społecznych, uwagi i komunikacji
 • Światowy Szczyt Autyzmu - Konferencja
 • Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów niemówiących i z trudnościami w porozumiewaniu się? cz. I
 • Piktogramy - szwedzki system komunikacji pozawerbalnej dla uczniów z niepełnosprawnościami, dla osób mających problemy w słownym porozumiewaniu się- Szkolenie
 • Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii - Sympozjum Międzynarodowe PTPB
 • Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w otępieniu, Szkolne interwencje behawioralne oparte o zmianę bodźców
 • Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju - Ruch dla uczenia się (Move to learn) -Warsztaty
 • Klucz do uczenia się- Warsztaty
 • Model wczesnej interwencji - MODEL INSITE - Szkolenie
 • Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej Cz. I - Warsztaty
 • Pedagogika Planu Daltońskiego- Konferencja szkoleniowa
 • Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej- Sympozjum Międzynarodowe PTPB
 • VII Międzynarodowe Sympozjium naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R- Szkolenie
 • Zachowania werbalne, a teoria umysłu u dzieci ze spektrum autyzmu- Warsztaty
 • Praca asystenta- cienia z dziećmi z zaburzeniami zachowania na terenie szkoły- Warsztaty
 • Dzieci i młodzież w obliczu wypadków i zagrożeń- Konferencja
 • Mediacje rodzinne - Szkolenie

Prywatnie jest mamą Mikołaja i Ady, uwielbia spędzać czas z rodziną, podróżować, poznawać kulturę innych regionów i krajów oraz rozwiązywać krzyżówki.

Paulina Magdalena Pikulińska - Pedagog Specjalny, Terapeuta

   

 

Paulina Magdalena Pikulińska - Pedagog Specjalny, Terapeuta 

Ukończyła Pedagogikę Specjalną o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od kilku lat pracuję z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z trudnościami w nauce. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolu integracyjnym oraz podczas licznych praktyk w szkołach specjalnych, integracyjnych oraz przedszkolach. Jest związana ze Stowarzyszeniem ,,Olimpiady Specjalne’’. Aktualnie pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej. Prowadziła terapię indywidualną, zajęcia grupowe, treningi umiejętności społecznych, zajęcia modelowe oraz zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne.

Swoje doświadczenie zawodowe poszerzyła o:

 • Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień
 • Szkolenie z wykorzystywania zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi
 • Szkolenie: Jak pobudzać i stymulować ciekawość poznawczą dziecka – wykorzystywanie heurystyk twórczych w rozwijaniu myślenia twórczego.
 • Jak łatwo stworzyć i prowadzić indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny i wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia.
 • Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3 – modułowy)
 • II Ogólnopolski Kongres Terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Diagnoza i praca z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole.
 • Dzieci mają głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 • Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Małe dziecko – Tabu i Mity.
 • Jak rozwijać umiejętności społeczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolnej grupie integracyjnej?
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w przygotowaniu dziecka do integracji: umiejętności społeczne i zabawa.
 • Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna.
 • Jak pracować z osobami z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością intelektualną?
 • Konferencja metodyczna: wdrażanie nowej podstawy programowej - kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Przeprowadzenie lekcji modelowej dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń.
 • Elementarz rewalidacji. Niezbędnik wiedzy o różnych technikach terapeutycznych.

Prywatnie miłośniczka aktywnego spędzania czasu, jazdy na rolkach i rowerze oraz podróży po Polsce.

Barbara Mieczkowska - Pedagog, Terapeuta SI

   

 

Barbara Mieczkowska - Pedagog , Terapeuta SI

Ukończyła studia humanistyczne na wydziale Kulturuznawstwa ze specjalnością Wiedza o kulturze oraz studia podyplomowe z Wczesnego Wspomagania Rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Jest terapeutą integracji sensorycznej Doświadczenie i wiedzę w pracy z dziećmi z autyzmem zdobyła w trakcie rocznego stażu w fundacji Synapsis oraz w pracy, jako terapeuta Integracji Sensorycznej w niepublicznej poradni i przedszkolu.

Swoją wiedzę poszerzała na licznych kursach, szkoleniach, konferencjach:

 • Udział w Konferencji Naukowo- Szkoleniowej MAŁE DZIECKO- DUŻO POMYSŁÓW, Wczesna interwencja - wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny oraz warsztatach metodycznych z zakresu metod i form wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Roczne szkolenie teoretyczne i staż praktyczny - Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS.
 • Szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" - Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS
 • Kurs- “Podstawowe Zagadnienia terapii i edukacjii dzieci z autyzmem” prowadzony przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną SYNAPSIS
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej - PSTIS
 • Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji
 • Staż na terapeutę zajęciowego w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Prywatnie mama Jurka i Zosi oraz miłośniczka dobrej kawy.

Dominika Szabat - Pedagog, Oligofrenopedagog

   

 

Dominika Szabat - Pedagog, Oligofrenopedagog 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz podyplomowe o specjalności oligofrenopedagogika. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie licznych wolontariatów i praktyk w placówkach wychowawczych, ośrodkach terapeutycznych oraz pracując jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu integracyjnym..

Wiedzę poszerzała w trakcie kursów i szkoleń, między innymi:

 • Jak się dogadać? O skutecznym porozumiewaniu się z dzieckiem niemówiącym
 • Dzieci mają głos. Wspieranie Umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Trening Umiejętności Społecznych - terapia grupowa dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Po godzinach lubi alternatywne kino, koncerty, rozmowy o wszystkim i o niczym :).

Aleksandra Stefaniak - Pedagog Specjalny

   

 

Aleksandra Stefaniak - Pedagog Specjalny

Ukończyła Pedagogikę Specjalną -Wczesne Wspomaganie Rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz kontynuuje studia II stopnia na kierunku pedagogika specjalna-rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w placówkach specjalnych, wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju oraz prowadziła turnusy terapeutyczno- rehabilitacyjne.

Swoją wiedzę poszerzała w czasie kursów i szkoleń:

 • Szkolenie „Metoda werbo- tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”.
 • Szkolenie „Diagnoza i Terapia ręki- I i II stopnia”.
 • Udział w konferencji „Małe dziecko- dużo pomysłów” Wczesna interwencja - wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny.

Prywatnie ratownik WOPR oraz miłośniczka książek kryminalnych. 

Milena Nawała - Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Psycholog

   

 

Milena Nawała - Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie w klinice psychiatrii dzieci i młodzieży oraz w Przedszkolu Integracyjnym na stanowisku nauczyciela wspomagającego z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Pracuje również jako główny psycholog w niepublicznym przedszkolu. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu diagnozy neuropsychologicznej Obecnie jest w procesie certyfikacji , realizując terapię Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz Wczesną Interwencję- pomoc dziecku i rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Prywatnie wielbicielka zielonych koktajli i joggingu o bardzo niestandardowych porach dnia i nocy.

 

Marta Andrzejewska - Logopeda,Neurologopeda, Terapeuta Psychomotoryki

   

Marta Andrzejewska- Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Psychomotoryki

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Filologia Polska, specjalność Logopedia a także studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Przymierza Rodziny w Warszawie. Zdobyła certyfikat upoważniający do samodzielnego prowadzenia terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (Model belgijski).

Swój warsztat pracy poszerzała na stażu logopedycznym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie, na licznych praktykach, a także konferencjach i szkoleniach:

 •      Konferencja Neurologopedyczna "Usprawnianie dzieci z zaburzeniami Centralnego Układu Nerwowego".
 •      "KROK PO KROKU do samodzielności" – program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem
 •      Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych do uruchomienia komunikacji werbalnej dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
 •      Warsztat "Opóźniony Rozwój mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne" 
 •      Szkolenie "Dzieci mają głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy"
 •      V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera"
 •      "ABC treningu jedzenia u dzieci o zaburzonym rozwoju"
 •      Konferencja Logopedyczna "Oblicza logopedii"
 •      Konferencja Logopedyczna "Dziecko, rodzic i świat. Wyzwania terapeutyczne XXI wieku"

W dotychczasowej praktyce pracowała z pacjentami m.in. z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mówienia, afazją dziecięcą, niedosłuchem, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, a także z niepełnosprawnością sprzężoną.

Prywatnie lubi gotować i tańczyć zumbę.

 

Joanna Woźny  - Logopeda, Pedagog Specjalny

   

Joanna Woźny- Logopeda, Pedagog Specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie ukończyła kierunek Pedagogika Specjalna, specjalność Logopedia. Obecnie wciąż kształci się w tej dziedzinie, a także stara się poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Ukończyła między innymi:

 •      Szkolenie "Makaton Program Rozwoju Komunikacji", Moduł 1 (znaki manualne i symbole)
 •      Szkolenie "Opóźniony rozwój mowy diagnoza i terapia"
 •      Warsztaty "GORA - Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów"
 •      Szkolenie „AUTYZM - szkolenie podstawowe”
 •      Szkolenie: „Jak zacząć? Warsztat młodego logopedy”
 •      Konferencja z udziałem dr. Petera Schmidta „Autyzm. Życie z zespołem Aspergera”

Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy oraz stażów praktycznych w dwóch ośrodkach terapeutycznych na terenie Warszawy, a także podczas licznych praktyk studenckich w placówkach oświatowych: przedszkolach, szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Logopedia jest jej pasją i pracą. Zawsze stara się podchodzić indywidualnie do każdego dziecka. Dba o to, by zajęcia logopedyczne były prowadzone w formie zabawy i przebiegały w przyjaznej atmosferze. Ceni sobie opartą na wzajemnym szacunku współpracę z rodzicami, która jest niezbędnym warunkiem prowadzenia owocnej terapii logopedycznej. Czas wolny poświęca na dobrą książkę, filmy, koncerty i podróże.

Ilona Makowska - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta Ręki

   

Ilona Makowska - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta Ręki 

 

Ukończyła studia magisterskie w Lublinie w WSSP na wydziale fizjoterapii.

 

Obecnie pracuje w Przychodni Medycznej, gdzie zajmuje się rehabilitacją dorosłych i dzieci z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, a także z wadami postawy. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody, dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta. Praktyki odbywała w publicznych i prywatnych palcówkach w Warszawie m.in w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Dobry Start.

 

Praca z dziećmi przynosi jej dużą satysfakcje. Dba o aktywne uczestnictwo nawet najmłodszych pacjentów. Uważa, że dobra współpraca z rodzicami i zespołem terapeutycznym jest najprostszą drogą do sukcesu w terapii.

Zdobytą wiedzę poszerza o kursy i szkolenia, ukończyła:

 •      Kinesiology Taping Podstawowy
 •      Punkty Spustowe
 •      Terapia Ręki I stopnia
 •      Kurs SI I i II stopień
 •      Warsztaty z zakresu "Dziecko wiotkie w terapii"
 •      Warsztaty z zakresu "Dziecko ze wzmożonym napięciem mięśniowym"
 •      Anatomy Trains Structure and Function
 •      Rozwój dziecka (Ontogeneza motoryczna) oraz odruchy w pierwszym roku życia
 •      Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
 •      Forum Praktyrków - Skoliozy - Konferencja Naukowa - Szkolenie AWF

W wolnych chwilach jeździ na szalone wyprawy rowerowe a jej pasją są sport i podróże. 

 

Aneta Struś - Psycholog, Muzykoterapeutka

  

   

Aneta Struś - Psycholog, Muzykoterapeutka

 

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W ubiegłym roku ukończyła szkołę muzyczną II stopnia na wydziale wokalnym. W ostatnim czasie odbyła szkolenie "Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna I stopnia w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

 

W najbliższym czasie planuje kontynuacje nauki na studiach podyplomowych. W wolnym czasie śpiewa.

 

 

Dominika Bartnik - Psycholog

  

   

Dominika Bartnik- Psycholog

 

Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując w żłobku, jako opiekun dzienny oraz na praktykach w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Obecnie, oprócz bycia częścią zespołu „Małego Człowieka”, pracuję jako psycholog w jednym z warszawskich przedszkoli. Prowadzę tam zajęcia indywidualne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Trening Umiejętności Społecznych oraz konsultacje dla rodziców. Swoją wiedzę poszerzam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, gdzie jestem słuchaczką podyplomowych studiów z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wsparcia Ich Rodzin. Z tym też wiążę zawodową przyszłość.

Wolny czas spędzam przy książkach kucharskich i powieściach Remigiusza Mroza.

 

Izabela Rogulska- Psycholog

  

   

Izabela Rogulska - Psycholog

 

Ukończyłam studia wyższe na kierunku psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem psychologiem klinicznym oraz terapeutą ręki.

Wiedzę zdobyłam na licznych szkoleniach i kursach m. in.:

 • Terapii behawioralnej dziecka z autyzmem
 • zachowania trudne u dzieci z autyzmem
 • dwuletnim cyklu szkoleń w terapeutycznym Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii
 • czytania symultaniczno- sekwencyjnego
 • komunikacji alternatywnej I i II stopnia

Nabytą wiedzę mogłam pogłębiać i poszerzać pracując w przedszkolach terapeutycznych oraz na stażach między innymi w Szpitalu Bródnowskim oraz na dwuletnim szkoleniu w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii, podczas których nauczyłam się podejścia całościowego nie tylko do dziecka jak i do rodziny, a także łączenia różnych metod pracy i wykorzystywania ich w pracy indywidualnej, gdzie brałam aktywny udział w zajęciach poświęconych dzieciom, rodzinom i młodzieży.

Doświadczenie zdobyłam w:

 • Terapeutycznym Przedszkolu Pierwsze Kroki - psycholog terapeuta
 • Centrum Terapii Promitis - terapeuta, psycholog
 • Przedszkolu Integracyjnym z oddziałem dla dzieci z autyzmem „Mądre Główki”- psycholog
 • Szpitalu Bródnowskim - staż terapeutyczny
 • Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii - 2-letni staż terapeutyczny z młodzieżą oraz rodzinami

 

Prywatnie mama dwóch synów Franka i Stasia, wolny czas spędzam na placach zabaw jak również jeżdżąc rowerem.

Patrycja Kaszewska - Specjalista ds. Marketingu

  

   

Patrycja Kaszewska - Specjalista ds. Marketingu

 

Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobyłam doświadczenie zawodowe w Fundacji Sławek, pracując jako pedagog resocjalizacyjny.

Doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej zdobywałam pracując w takich firmach jak:

 • Netia S.A.
 • CALYPSO Fitness & Wellness Center Wilanów

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą Oli oraz miłośniczką fotografii.

Sebastian Niernsee- Specjalista ds. Administracji

  

   

Sebastian Niernsee - Specjalista ds. Administracji

 

Ukończyłem Lokalną Politykę Edukacyjną oraz Zarządzanie w Oświacie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej zdobywałem w firmach:

 • BIT Polska Sp. z o. o.
 • CTC Polska Sp. z o. o.
 • Amtrax

Prywatnie jestem miłośnikiem sportu, pasjonatem piłki nożnej oraz dumnym tatą dwóch córek.