Logo

Perfect Facebook Like Box Sidebar

channel1.jpgpozostale.jpgpozostale1.jpgpozostale2.jpgprzedszkole.jpgprzedszkole1.jpgprzedszkole2.jpgprzedszkole3.jpg

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

"Mały Człowiek"

dla dzieci z Autyzmem w wieku od 2,5 roku do 7 lat

 

Ideą naszego przedszkola jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci z autyzmem oraz ze sprzężonymi z autyzmem zaburzeniami, z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych: indywidualnych oraz grupowych, a przede wszystkim stymulowanie umiejętności społecznych, umiejętności zabawy oraz samodzielności. 

 

Przedszkole oferuje profesjonalną terapię w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania, naszym celem jest przygotowanie dzieci do przejścia do przedszkola integracyjnego, czy masowego.

 

W ramach zajęć zapewniamy:

 • Zajęcia od poniedziałku do piątku, w wymiarze 5 godzin dziennie
 • 4 - osobowe grupy – każdą grupą zajmują się pedagodzy specjalni/psychologowie
 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi
  ze spektrum autyzmu (pedagog specjalny, psycholog, logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta behawioralny)
 • Realizację podstawy programowej MEN dostosowanej do możliwości dzieci
 • Bardzo dobrze wyposażone sale terapeutyczne- odpowiednie warunki do nauki       
  i zabawy, właściwie dobrane pomoce dydaktyczne oraz sprzęty specjalistyczne wspierające rozwój dziecka
 • Przyjazne miejsce z ogródkiem i placem zabaw
 • Oferujemy szkolenia dla Rodziców tak, aby włączyć ich w proces terapeutyczny
 • Warsztaty dla Rodziców z dziećmi
 • Dodatkowo, poza zajęciami przedszkolnymi, możliwość realizacji NIEODPŁATNYCH zajęć w ramach Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju (WWR)
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli i przeżyć
 • Wspomaganie dzieci w ich indywidualnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, a także tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i fantazji

 

         TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ:

 

     Zajęcia prowadzone metodą 1:1 – jeden terapeuta, jedno dziecko

 

 • Terapię behawioralną
 • Rozwojową terapię psychologiczną i pedagogiczną
 • Terapię logopedyczną/neurologopedyczną – dwa razy w tygodniu
 • Terapię Integracji Sensorycznej – dwa razy w tygodniu
 • Fizjoterapię- indywidualnie dostosowaną do potrzeb dziecka
 • Trening samodzielności (np. samoobsługa w zakresie czynności higieny osobistej, ubierania się)
 • Trening jedzenia
 • Trening czystości- odpieluchowanie
 • Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) opracowany przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedę/neurologopedę, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy oraz dodatkowo indywidualny program rozwojowy obejmujący wszystkie sfery
  (m.in. motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo – ruchowa, czynności poznawcze)
 • Ewaluacja postępów
 • Systemy komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Terapia ręki
 • Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych
  wg S. Magutowej

 

        TERAPIĘ GRUPOWĄ

 

     Max. 4 – osobowe grupy

 • Program rozwoju umiejętności społecznych
 • Zajęcia prowadzone za pomocą: Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii psychomotorycznej, arterapii, bajkoterapii, Porannego Kręgu, Programu aktywności i świadomości własnego ciała M. i CH. Knill, warsztatów i wycieczek edukacyjnych i wielu innych
 • Nasze zajęcia mają charakter praktyczny- budujemy karetki i łodzie w 3D, odwiedzamy farmy, sadzimy kwiaty, jeździmy na lotnisko, do straży pożarnej, do nadleśnictwa, pieczemy ciasteczka, robimy sałatki,  dodatkowo zapraszamy do nas przedstawicieli różnych zawodów i różne zwierzęta

 

Czesne na rok szkolny 2018/2019 wynosi 800 PLN.

 

Przy zapisie dziecka do punktu przedszkolnego obowiązuje jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowego w wysokości 400 złotych.

 

Wymagane jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Punkt przedszkolny "Mały Człowiek" nie zapewnia dzieciom posiłków.

 

Punkt przedszkolny czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00.

 

Możliwość korzystania ze świetlicy w godzinach 13:00-15:00 (godzina pobytu wynosi 10 PLN).

 

Dokumenty do pobrania:

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 600 220 272 oraz e-mail: biuro@osrodekmalyczlowiek.pl

 

"Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z życia naszego przedszkola"