Logo

Perfect Facebook Like Box Sidebar

channel1.jpgpozostale.jpgpozostale1.jpgpozostale2.jpgprzedszkole.jpgprzedszkole1.jpgprzedszkole2.jpgprzedszkole3.jpg

Kontakt

 Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mały Człowiek”

ul. Łasińska 7 (za restauracją McDonald's - biały dom)

03-646 Warszawa (Targówek - Zacisze)

Telefon: 600 220 272

Mail: biuro@osrodekmalyczlowiek.pl

 


Szanowni Rodzice, 

- przy płatnościach, za które wystawiona już została faktura prosimy o podanie numeru faktury, np. FA 12/01/2018

- przypadku, kiedy do płatności nie jest wystawiana faktura prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka oraz rodzaju i ilości zajęć,

np. Jan Kowalski, TZR, 10 zajęć lub Jan Kowalski, TUS karnet, SI karnet.

Za przychylenie się do naszej prośby serdecznie dziękujemy.

 

Numer konta bankowego: 

PKO BANK POLSKI

81 1440 1299 0000 0000 1532 9173

Dane do przelewu:

Mały Człowiek S.C.

ul . Waligóry 27

03-019 Warszawa

(w tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko uczestnika, nazwę formy zajęć oraz miesiąc, za który wpłata jest wnoszona).

 


Polityka prywatności

Państwa prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne.


Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami, które weszły w życie dnia 25 maja 2018 r Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych
osobowych, przekazujemy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych
oraz o aktywnych zgodach.
Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, jest:
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ”Mały Człowiek” M. Wronowska-Gniady, M. Bujak S.C.
ul. Waligóry 27, 03-019 Warszawa. NIP: 952-212-32-26. REGON: 146536322.
Rodzaj przetwarzanych danych:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zajęć terapeutycznych. Zakres przetwarzanych danych
osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji terapii, tj:

 • dane kontaktowe,
 • dane adresowe,
 • dane o stanie zdrowia dziecka,
 • dane o stanie zdrowia matki w okresie ciąży,
 • dane o funkcjonowaniu dziecka,
 • dane o dietach,
 • fotografie i filmy z udziałem dziecka,

Cel przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

 • w celu realizacji zajęć przedszkolnych,
 • w celu realizacji terapii,
 • w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i
  przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
 • w celach marketingowych produktów i usług MAŁEGO CZŁOWIEKA,

jeśli taką wolę Państwo wyrazili.
Wszystkie dotychczasowe zgody, które nam Państwo przekazali są aktualne.
Obowiązek podania danych osobowych oraz wycofanie zgody:
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych. Wystarczy wysłać pismo na adres ks@osrodekamalyczlowiek.pl lub przesłać wiadomość
pocztą tradycyjną na wskazane poniżej dane kontaktowe:
MAŁY CZŁOWIEK ul. Łasińska 7, 03-646 Warszawa z dopiskiem RODO.
Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej
wiadomości.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania usług. W przypadku niepodania
danych osobowych lub cofnięcia zgody usługa nie będzie zrealizowana. Podanie danych niezbędnych do
wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku
od towarów i usług.
Współdzielenie danych:
Dane Państwa dzieci możemy ujawnić jedynie odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących
i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz, tj. firmy ubezpieczeniowej, księgowej
oraz do Urzędu Miasta w celu realizacji Orzeczenia o Kształceniu Specjalnym oraz Opinii o Wczesnym
Wspomaganiu Rozwoju.
Nie będziemy przekazywać Państwa danych do innych firm w celu realizacji ich działalności marketingowej oraz
do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Termin przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania usług.Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia
tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa
tej zgody.
Wnoszenie skarg:
Obecnie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak
zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Zapewniamy, że ochrona Państwa danych była zawsze naszym priorytetem, a powyższe informacje wynikają
wyłącznie z obowiązku dostosowania naszych zasad do nowego prawa.
W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu na adres ks@osrodekmalyczlowiek.pl

Z poważaniem,
Małgorzata Wronowska-Gniady