Logo

Perfect Facebook Like Box Sidebar

channel1.jpgpozostale.jpgpozostale1.jpgpozostale2.jpgprzedszkole.jpgprzedszkole1.jpgprzedszkole2.jpgprzedszkole3.jpg

„WAKACYJNE ROZWIJANKI czyli...
MałyCzłowiek na wakacjach”

II edycja

Turnusy dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera,
Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
oraz z trudnościami społecznymi
w wieku 3-5 oraz 6-7 lat

 

W ramach „Wakacyjnych Rozwijanek” dzieci będą się świetnie bawić, a przy tym będą ćwiczyć poszczególne umiejętności. Przewidziane aktywności będą służyć rozwojowi:

 • Motoryki małej i dużej;
 • Koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Komunikacji;
 • Świadomości własnego ciała;
 • Kreatywności;
 • Wyobraźni;
 • Umiejętności społecznych m. in. współpracy w grupie.

W każdym tygodniu proponujemy uczestnikom inne aktywności, od bajkoterapii, poprzez zajęcia teatralne i sportowe. Wykorzystywać będziemy elementy terapii Integracji Sensorycznej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz muzykoterapii.

Istotną częścią każdego turnusu będzie trening umiejętności społecznych. Ważnymi elementami tej metody są:

 • Podawane precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań;
 • Ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności i utrwalenie ich;
 • Praca nad prawidłową formą komunikacji między rówieśnikami;
 • Możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od terapeuty, ale przede wszystkim od innych uczestników zabawy.

Turnus I – Podróż do tajemniczego ogrodu (7 – 11 sierpnia w godz. 14:00-16:00)

 • Bajkoterapia oraz warsztaty sportowe z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Bajkoterapia - motywuje do działania, pomaga w sytuacjach kryzysowych. Opowiadane historie pokazują dzieciom jak radzić sobie z sytuacjami, które je martwią czy negatywnymi emocjami. Uczą wiary we własne możliwości, pozytywnego nastawienia oraz podpowiadają sposoby na rozwiązanie problemów. Dzieci znajdują w bohaterze postać, z którą mogą się identyfikować. Bajkoterapia rozwija również ciekawość, wyobraźnie i fantazję.

Dzieci będą miedzy innymi poruszać się po magicznej mapie i magicznym ogrodzie oraz tworzyć ten ogród, poprzez malowanie doniczek i stworzenie magicznego środka transportu, wydanie magicznego podwieczorku .

Warsztaty sportowy - chcąc rozwijać aktywność ruchową uczestników proponujemy także warsztaty sportowe z wykorzystaniem. Poprzez (zabawy z chustą animacyjną, wcielanie się w figury szachowe, tory przeszkód, zabawy z muzyką, dzieci będą znajdować zaczarowane przedmioty na drzewie – terapeucie, zabawy z ciałem) będziemy wspomagać prawidłowy rozwój fizyczny
i emocjonalny dzieci. Metoda ta, natomiast opiera się o system ćwiczeń, które wspomagają prawidłowy rozwój dzieci i korygują zaburzenia rozwojowe oraz emocjonalne. Główna idea metody wyraża się bowiem w stwierdzeniu, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania
i terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka.

Turnus II – Sensoryczna kraina czarów (21 – 25 sierpnia w godz. 14:00-16:00)

 • Arteterapia oraz zajęcia ruchowe z elementami Metody Integracji Sensorycznej

Arteterapia to terapia sztuką, która wykorzystuje twórczość swobodną i kierowaną na zajęciach terapeutycznych - jest to stymulowanie rozwoju dziecka poprzez sztukę. Przy wsparciu terapeuty uczestnik arteterapii tworzy obiekty artystyczne, a następnie dzieli się z terapeutą zawartymi w nich znaczeniami. Wspólnie z terapeutą odkrywa też zupełnie nowe znaczenia i tropy w swojej twórczości, analizuje je i rozwija.

Podczas zajęć arteterapeutycznych uczestnicy będą tworzyć: min. kwiaty 3D, malowanie buzie, malowanie szalonej przygody, tworzenie babeczek, przyjmowanie niesamowitych gości – Trzy świnki – tworzenie im domków, krasnoludki – tworzenie czapek za pomocą origamii, wytłaczanie Alicji z guzików, robienie kapelusza i buta kota.

W tym tygodniu także rozwój sensoryczny będzie pobudzony poprzez zajęcia ruchowe. Wykorzystamy ćwiczenia z zakresu Integracji Sensorycznej aby dostarczyć zróżnicowanych bodźców wywołujących w konsekwencji poprawę integracji czynników docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. Terapia integracji sensorycznej jest metodą wspomagającą rozwój dziecka. Jej celem jest poprawa procesów uczenia się. Jedynym z zakresów działania teorii i praktyki integracji sensorycznej jest profilaktyka. Podejście SI wskazuje na konieczność budowania odpowiedniego otoczenia, które sprzyja rozwijaniu spontanicznych procesów uczenia się i pobudza dziecko do aktywności własnej.

Dzieci będą między innymi stymulować stopy różnymi fakturami, przechodzić przez tory przeszkód po tajemniczym ogrodzie, odnajdować małe przedmioty w ryżu, spacer po różnych płaszczyznach, utrzymywać równowagę, zagadki z zamkniętymi oczami, przeskakiwanie przez ruchomą linę, przechodzić przez labirynt.

Turnus III – Muzyczne przedstawienie (28 sierpnia – 1 września w godz. 14:00-16:00)

* Muzykoterapia oraz warsztat teatralno – bajkowy

Sensem muzykoterapii jest przede wszystkim wykorzystanie dobroczynnego wpływu muzyki na ludzki organizm. Muzyka oddziałuje nie tylko na procesy psychiczne samopoczucie, ale również na zdrowie dziecka. Wyróżnia się dwa rodzaje muzykoterapii: aktywną, gdy dziecko śpiewa, gra na instrumentach, porusza się w rytmie muzyki oraz receptywną, która polega na biernym słuchaniu muzyki.

Poprzez wielozmysłową zabawę, w której udział bierze ruch – wzrok – dotyk – słuch dzieci będą naśladować, rozwijać poczucie rytmu, uczyć się pracy w grupie oraz dzielenia i wymiany. Przewidziane aktywności to m.in. rytmiczne zabawy ruchowe, muzyczne masaże, przygoda
w ogrodzie -rozpoznawanie dźwięków, malowanie po plecach w rytm muzyki.

Drugą częścią spotkania turnusowego będą zajęcia artystyczno - teatralne.

Odpowiedzią na naturalną potrzebę twórczej aktywności są warsztaty teatralne, które jako element pracy dydaktycznej i wychowawczej umożliwiają realizację programu warsztatowego przy zróżnicowanym poziomie uczniów.

Teatr łączy w sobie wszystkie sztuki: taniec, muzykę, plastykę; uwrażliwia na język, rozbudza ciekawość i wyobraźnię. Jednym z założeń jest zapewnienie dziecku harmonijnego
i wszechstronnego rozwoju. Ogromny wpływ na realizację tego warsztatu ma stworzenie warunków do ujawnienia możliwości ekspresyjnych dziecka. Odpowiednio pokierowane zwiększają możliwości adaptacyjne dzieci i wzmacniają oddziaływania wychowawcze nauczyciela.

Przewidziane aktywności to m.in: taniec bohaterów bajki, wykonanie pacynek z papieru i stworzenie przedstawienia, teatr cieni, tworzenie opowieści do muzyki, rozpoznawanie znaczenia muzyki i obrazowanie jej.

ZAPRASZAMY :)

 

Załączniki:   

Weź udział w konkursie:


„„MAŁY CZŁOWIEK NA SPORTOWO” i wygraj koszulki rowerowe dla siebie i dla dziecka, a także kupony zniżkowe na zajęcia w Ośrodku Mały Człowiek!

By starać się o wspaniałe nagrody wystarczy:

 

 1. Polubić nas na Facebook’u
 2. Udostępnić to wydarzenie zaprosić 2 znajomych do polubienia profilu Ośrodka na Facebook.com
 3. Zapoznać się z regulaminem
 4. Wybrać jedną z dwóch konkurencji: przygotować plakat lub pomoc terapeutyczną
 5. Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 6. Dostarczyć do nas własnoręcznie wykonane dzieła wraz z formularzem zgłoszenia i...

 

CZEKAĆ NA WERDYKT

 

Konkurencje:

 1. Przygotuj wspólnie z dzieckiem plakat promujący działalność Ośrodka Mały Człowiek (dowolna technika, format A3)
 2. Przygotuj własnoręcznie pomoc terapeutyczną na zajęcia z dziećmi – uruchom kreatywność (technika i materiał – dowolne)

 

 

CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE DO 31 LIPCA 2017!

Załączniki:   

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

"Mały Człowiek"

dla dzieci z Autyzmem w wieku od 2,5 roku do 7 lat

 

Ideą naszego przedszkola jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci z autyzmem oraz ze sprzężonymi z autyzmem zaburzeniami, z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych: indywidualnych oraz grupowych, a przede wszystkim stymulowanie umiejętności społecznych, umiejętności zabawy oraz samodzielności. 

 

Przedszkole oferuje profesjonalną terapię w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania, naszym celem jest przygotowanie dzieci do przejścia do przedszkola integracyjnego, czy masowego.

 

W ramach zajęć zapewniamy:

 • Zajęcia od poniedziałku do piątku, w wymiarze 5 godzin dziennie
 • 4 - osobowe grupy – każdą grupą zajmują się pedagodzy specjalni/psychologowie
 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi
  ze spektrum autyzmu (pedagog specjalny, psycholog, logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta behawioralny)
 • Realizację podstawy programowej MEN dostosowanej do możliwości dzieci
 • Bardzo dobrze wyposażone sale terapeutyczne- odpowiednie warunki do nauki       
  i zabawy, właściwie dobrane pomoce dydaktyczne oraz sprzęty specjalistyczne wspierające rozwój dziecka
 • Przyjazne miejsce z ogródkiem i placem zabaw
 • Oferujemy szkolenia dla Rodziców tak, aby włączyć ich w proces terapeutyczny
 • Warsztaty dla Rodziców z dziećmi
 • Dodatkowo, poza zajęciami przedszkolnymi, możliwość realizacji NIEODPŁATNYCH zajęć w ramach Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju (WWR)
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli i przeżyć
 • Wspomaganie dzieci w ich indywidualnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, a także tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i fantazji

 

         TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ:

 

     Zajęcia prowadzone metodą 1:1 – jeden terapeuta, jedno dziecko

 

 • Terapię behawioralną
 • Rozwojową terapię psychologiczną i pedagogiczną
 • Terapię logopedyczną/neurologopedyczną – dwa razy w tygodniu
 • Terapię Integracji Sensorycznej – dwa razy w tygodniu
 • Fizjoterapię- indywidualnie dostosowaną do potrzeb dziecka
 • Trening samodzielności (np. samoobsługa w zakresie czynności higieny osobistej, ubierania się)
 • Trening jedzenia
 • Trening czystości- odpieluchowanie
 • Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) opracowany przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedę/neurologopedę, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy oraz dodatkowo indywidualny program rozwojowy obejmujący wszystkie sfery
  (m.in. motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo – ruchowa, czynności poznawcze)
 • Ewaluacja postępów
 • Systemy komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Terapia ręki
 • Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych
  wg S. Magutowej

 

        TERAPIĘ GRUPOWĄ

 

     Max. 4 – osobowe grupy

 • Program rozwoju umiejętności społecznych
 • Zajęcia prowadzone za pomocą: Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii psychomotorycznej, arterapii, bajkoterapii, Porannego Kręgu, Programu aktywności i świadomości własnego ciała M. i CH. Knill, warsztatów i wycieczek edukacyjnych i wielu innych
 • Nasze zajęcia mają charakter praktyczny- budujemy karetki i łodzie w 3D, odwiedzamy farmy, sadzimy kwiaty, jeździmy na lotnisko, do straży pożarnej, do nadleśnictwa, pieczemy ciasteczka, robimy sałatki,  dodatkowo zapraszamy do nas przedstawicieli różnych zawodów i różne zwierzęta

 

Czesne na rok szkolny 2018/2019 wynosi 800 PLN.

 

Przy zapisie dziecka do punktu przedszkolnego obowiązuje jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowego w wysokości 400 złotych.

 

Wymagane jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Punkt przedszkolny "Mały Człowiek" nie zapewnia dzieciom posiłków.

 

Punkt przedszkolny czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00.

 

Możliwość korzystania ze świetlicy w godzinach 13:00-15:00 (godzina pobytu wynosi 10 PLN).

 

Dokumenty do pobrania:

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 600 220 272 oraz e-mail: biuro@osrodekmalyczlowiek.pl

 

"Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z życia naszego przedszkola"

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257)

Wczesne wspomaganie rozwoju to zajęcia, których celem jest stymulacja rozwoju psychoruchowego (pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne) dziecka niepełnosprawnego oraz jego społecznego rozwoju, to kompleksowa pomoc mająca na celu usprawnianie dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, to także forma współpracy z rodziną dziecka.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Wczesne wspomaganie to dodatkowa pomoc dla dziecka, która nie wyklucza jego udziału w wychowaniu przedszkolnym.

 

Beneficjentami zajęć są dzieci w wieku od 0 do 7 lat lub do chwili podjęcia obowiązku szkolnego, nie później jednak niż do 8 roku życia.

 

Organizacja zajęć:

• zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka w godzinach od 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku,

• rodzice podpisują oświadczenie o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce,

• zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i/lub jego rodziną,

• w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci,

• zajęcia prowadzone są cyklicznie przez terapeutę określonej specjalności, zgodnie z ustalonym harmonogramem i obejmują okres trzymiesięczny,

• o rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak również wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego,

• po każdym cyklu następuje podsumowanie prowadzonej terapii,

• każde dziecko może korzystać z jednego lub kilku różnych cykli zajęć specjalistycznych.

  

Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

• ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

• nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

Rodzaje prowadzonych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

• terapia psychologiczna,

• terapia pedagogiczna,

• terapia logopedyczna,

• integracja sensoryczna,

• rehabilitacja ruchowa (zajęcia wspomagające rozwój małej i dużej motoryki oraz zajęcia korekcyjne),

• zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

• trening umiejętności społecznych.

 

Regulamin do pobrania.

 

Praca

NEUROLOGOPEDA

 

Ośrodek terapii dla dzieci pilnie poszukuje NEUROLOGOPEDY.

Praca dorywcza, kilka godzin dziennie, wg ustaleń.

 

Oczekiwania:

 • ukończone studia na kierunku Neurologopedia,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, zutyzmem, niepełnosprawnością intelektualną,
 • mile widziany kurs terapii metodą Indywidualnej stymulacji słuchu Johansena IAS,
 • odpowiedzialność i sumienność,
 • otwartość, zaangażowanie i kreatywność,
 • życzliwy i taktowny stosunek do osób niepełnosprawnych,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Aplikacje (CV ze zdjęciem + kilka słów o sobie) prosimy przesyłać biuro@osrodekmalyczlowiek.pl z nazwą stanowiska w tytule maila.

 

Prosimy o załączenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn.zm.)"

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Więcej artykułów…

 1. Praca (2)
 2. Regulamin
 3. Galeria
 4. Cookies