Logo

Perfect Facebook Like Box Sidebar

channel1.jpgpozostale.jpgpozostale1.jpgpozostale2.jpgprzedszkole.jpgprzedszkole1.jpgprzedszkole2.jpgprzedszkole3.jpg

 

Dzieci kochamy najbardziej na Świecie,

 

Jesteśmy Zespołem Terapeutów, których łączy chęć pomocy dzieciom. Nasze działania nakierowane są na profesjonalną pomoc, dokładną diagnozę, kompleksową i intensywną terapię i edukację. Naszym celem jest Terapia Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju, Autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD i innymi trudnościami. Zapraszamy Rodziców z niemowlakami, jak również z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.

 


 

Oferujemy:


• Konsultacje (obserwacja dziecka, wywiad z opiekunem, wskazówki do dalszej pracy)

• Terapie zaburzeń rozwojowych (autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju)

• Terapię zaburzeń zachowania

• Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

• Terapię behawioralną

• Terapię pedagogiczną

• Diagnozę funkcjonalną dziecka (profil psychoedukacyjny PEP-R)

• Konsultacje domowe oraz w przedszkolach i szkołach (psycholog, pedagog)

• Diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej (SI)

• Terapię zaburzeń integracji sensorycznej (SI)

• Rehabilitację wad postawy

• Terapię logopedyczną

• Terapię Psychomotoryczną

• Diagnozę logopedyczną

 

Oferujemy również NIEODPŁATNĄ TERAPIĘ

dla dzieci od 0 do 8 roku życia

w ramach Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju.

 

Najlepsze rezultaty przynosi regularna i dobrze dobrana terapia dostosowana do każdego dziecka w indywidualny sposób. Na początku, na podstawie wywiadu z rodzicami, dokumentacji oraz obserwacji oceniane są potrzeby dziecka i przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Podczas zajęć organizowane są różnego rodzaju zabawy i ćwiczenia, rozwijające umiejętności dziecka w każdej sferze, w której tego potrzebuje. Priorytetem dla nas jest stworzenie komfortowej atmosfery pracy tak, aby podopieczny brał w nich aktywny udział.

 

Udział rodziny w terapii dziecka jest bardzo ważny i odbywa się poprzez systematyczny kontakt i wymianę informacji pomiędzy Ośrodkiem, a Rodzicami naszych podopiecznych. 

 

                                  

Zapraszamy na zajęcia !!!